Operation Warp Speed: آیا Moderna در آن وجود دارد؟

[ad_1]

[Read more on Moderna’s Covid-19 vaccine.]

زیاد. دولت ایالات متحده یک میلیارد دلار برای حمایت از طراحی و آزمایش واکسن Moderna تأمین کرده است. محققان موسسه ملی بهداشت بسیاری از تحقیقات را انجام داده اند ، از جمله آزمایشات بالینی. اگر ایمن و موثر بودن واکسن باشد ، Moderna همچنین 1.5 میلیارد دلار در ازای 100 میلیون دوز اضافی دریافت کرد.

اگرچه Pfizer قرارداد خاص خود را برای پیش خرید واکسن خود دارد ، اما برای پشتیبانی از طراحی یا آزمایش آن هزینه ای از Operation Warp Speed ​​نگرفت.

[ad_2]

منبع: key-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>