بعضی از مردمان هرگز به طور تمام چربی بیشتر سینه ها را نمی سوزانند این است که خیلی زود تسلیم می شوند. اما درصورتیکه سینه های شما هنوز به طور تمام رویش نکرده باشد، ممکن هست آن گاه از فعالیت جراحی، نیاز به عمل جراحی دوم داشته باشید. در روشی که برای ریز نمودن سینه استعمال می شود، تنها برش دور هاله سینه و روش قدیمی بود و بهتر می باشد در مواقع خاصی از همین نحوه استفاده شود .در روش ماموپلاستی طولی که این شیوه زیبایی بیشتری داراست برش جراحی بدور هاله سینه میباشد و تنها یک برش عمودی است.این روش جای کار کمتری نسبت به روش کلاسیک داراست و احتمال زخم کاهش می باشد و افتادگی قسمت زیر سینه در برش طولی كوچك كردن سينه زنان اصلی ورزش کمتر می باشد. در یک صندلی بنشینید و به آن تکیه دهید. طرز انجام جراحی کوچک کردن سینه خانم ها به جهت هر فرد متفاوت هست و باید حیاتی دقت به وضعیت جسمی، وضعیت سینهها، میزان چربی اضافی، رغبت مریض و پیشنهاد دکتر گزینش شود. لذا جراحی ریز کردن سایز سینه در بهبود موقعیت ظاهری و توان شما به جهت شرکت در فعالیت های بدنی اثر گذار خواهد بود. جراحی اصلی بیهوشی عمومی انجام می شود و 4-2 ساعت روزگار می پیروزی و چند ساعت بعد از آن از فعالیت مریض مرخص می شود و برگشت به کار های معمولی زندگی فی مابین 5-3 می باشد.بعد از کار جراحی به کار گیری از پمادهای آنتی اسکار و یا شیتهای سیلیکون پیشنهاد می شود. آیتم ها شامل التیام باطن وریدی و بی هوشی عمومی هستند. در این فعالیت غالبا از بیهوشی عمومی استعمال میشود. چنانچه این روش گزینه حیث است، برنامه ریزی شود تا کسی شما را تا منزل آنگاه از فعالیت جراحی همراهی کرده و دست کم شب اولیه آن‌گاه از کار جراحی کنارتان باشد. همین طریق شامل T معکوس یا این که برش لنگری شکل میباشد که به طو عمودی به ذیل وسط سینه توسعه یافته و به رخ افقی در امتداد زیرین پستان ادامه می یابد. ماموپلاستی به دستهای از فرآیندهای جراحی گفته می‌شود که به هدف تغییر تحول رخ یا ساختار درونی و ظاهری پستانها انجام میگیرد. بزرگی سینهها اکثرا در خانمها آنگاه از وضع حمل ساخت می گردد ولی در دختران مجرد به برهان بیماری یا این که راستا موروثی دیده میشود. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم كوچك كردن سينه در يك هفته لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر