[ad_1]

خواهرم نیمه دیگر من بود تا اینکه به جهات مختلف رفتیم و زندگی خود را انتخاب کردیم.

[ad_2]

منبع: key-news.ir

ایندکسر