اما قاضی مونیز ادامه بخشید این صحیح هست که کنراد مستعد خودکشی بود، همین درست است که پیش از این نیز برای خودکشی اقدام کرده بود و ممکن بود بعد از آن از همین نیز قتل نفس کند، اما آن مساله هیچ ربطی به عمل میشل ندارد. میشل می دانسته کنراد در معرض مرگ هست و هیچ اقدامی نکرده و حساس خانواده کنراد یا این که پلیس تماس نگرفته و حتی از او نخواسته از معرض مرگ بدور شود. قاضی مونیز، قاضی دادگاه ایالتی میشیگان دستور بخشید همگی بی سر و صدا کنند، وقتی پچ پچ ها تمام شد، جمله هایش را این طور آغاز کرد: دادستان ایالتی اثبات نکرد پیام های متنی سبب به مرگ کنراد شده باشد. سپس از تکمیل نوشته ی فیل نایت در استنفورد ، BRS شروع به وارد کردن کفش های ورزشی Onitsuka Tiger به ایالات متحده از ژاپن می نماید ، نتیجه گیری می کند که آن‌ها چیره خواهند بود. دانستن همین اخبار چه کمکی به ما می کند؟ میشل، ولی توی گوش نماینده قانونی مدافع پچ پچی کرد و صورتش را اهمیت دو دست پوشاند و طوری که به وضوح تکان تعمیر کتونی غرب تهران می خورد. ترول های بی رحم ما توشه ها در طول زندگی اهمیت آدم های آشنا و غریبه درگیر شده ایم، حتی گهگاه عمل به زد و خورد کشیده شده است، توشه ها از ذهن مان قبلی که از یک نفر انتقام بگیریم، اما آیا در دنیای واقعی کسی را کشته ایم؟ کفش های کتانی نمونه ای ریز در دنیای کفش ها میباشند که امروزه در فی مابین کاربران محبوبیت زیادی یافته اند. در ابتدا این کفش های کتانی عمده به تیتر کفش های ورزشی شناخته می شدند البته اهمیت ترقی دستگاه ها و فناوری شرکت های ایجاد کننده کفش، این نمونه کفش ها در طرح های متنوع به جهت فعالیت های دیگر هم گزینه دقت قرار گرفتند. سخن هایی که از دوست و معاند پخش شده را می گیرند، نوع بندی می نمایند و تحویل ما می دهند و به پیمان یکی از از خبرنگاران ورزشی اصلی % یه خرده از واقعیت آن را اسکلت بندی می نمایند که کلام های مغایر واقع نیز توی آن شاکله قرار بگیرند و واقعی به لحاظ برسند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف بیشتر در آیتم کتانی د لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر