۳- در زمانه پیری که مرحله هورمون های مردانه افت می درمان ژنیکوماستی طب سنتی نماید. ژنیکوماستی زمانی شکل می دهد که هورمون های مردانه (آندروژن ها) در مقایسه حساس مرحله هورمون های زنانه (استروژن) در بدن نسبتاً قلیل باشند. غیر از تفسیر حالا و معاینه دقیق، آزمایش خون از حیث وضعیت هورمون های تیرویید و هومونهای جنسی و کارکرد تمامی و کبد و گاهی سونوگرافی از بیضه ها واجب است. از جمله معایناتی که دکتر معالج به جهت تشخیص بیماری می بایست انجام دهد ، نظارت و معاینه اندام جنسی ، بافت شکم و بافت سینه به طور تمام و دقیق می باشد . هورمونهای تستوسترون و استروژن ویژگیهای جنسی را در مردان و زنان در اختیار گرفتن می کنند. اگر از داروهایی به کار گیری می نمایید که سبب ژنیکوماستی مى شوند، با امداد دکتر معالج خویش آیتم های دیگرى را گزینش کنید. کلام کردن اهمیت مردان در گیر به ژنیکوماستی که پایین درمان قرارگرفتهاند، میتواند کمک مفیدی برای شما باشد، شما دارای موقعیت معالجه و طرز آن آشنا خواهید شد. ۲- در زمانه بلوغ که ممکن می باشد در همین حالت بافت پستانی به صورت یک طرفه رشد کند. درمان ژنیکوماستی مدام حتمی نمی باشد چون ژنیکوماستی زودگذر، نظیر مواقعی که در دوران بلوغ حادثه میافتد، به طور کلی بدون معالجه در طی سه سال به خودی ژنیکوماستی ژنتیکی خویش برطرف میشود. ژنیکوماستی مقطع بلوغ در عمده موردها خود بخود برطرف کردن خواهد شد. داروهای خود را بررسى کنید. ممکن می باشد شما تصور نمایید که در میان ژنیکوماستی و تغذیه ارتباط مستقیمی وجود دارد، به صورتی که می بایست از مواد خاصی اجتناب کنید و یا این که مواد خاصی را جهت سرکوب ژنیکوماستی مصرف کنید. ممکن هست شرمندگی بکشید در گزینه ژنیکوماستی دارای نزدیکان حرف کنید. در صورتی که معالجه شکل نگیرد و جراحی رخ دهد ممکن است رجوع پیدا کند . یکی از منش های درمان ژنیکوماستی ، عمل جراحی و لیزر میباشد . ژنیکوماستی کلیدی دلایل فیزیکی کمى است، ولی می تواند سبب ساز مشکلات خل وچل یا این که عاطفی ناشی از ظاهر شود. همین سرطان در مردان شابع نیست، ولی می تواند صورت دهد. تبارک شدن بافت سینه در آقایان کلیدی تیتر ژنیکوماستی شناخته می شود که می تواند یک عدد از سینه ها و یا هر دو را درگیر کند. اگر بعد از دو سال همین نقص‌ برطرف نشد مبادرت به جراحی می شود. غالبا جمع ای زیر سینه تشکیل می شود که به راحتی حرکت می کند.

ایندکسر