زمانی پیستون گرم می شود این تقویت کننده انبساط کف پیستون و برامدگی بوش گژن پین را محدود می کند . در بسیاری از موتور ها از پیستون کف تخت استفاده می شود . رخ کف پیستون مطابق حساس صورت سر سیلندر و رخ محیط احتراق هم تغییر تحول می نماید . شاتون نقش مهمی در حرکت دورانی داراست و پیستون قطعهای استوانه شکل هست که به شاتون وصل می گردد و حرکت رفت و برگشتی در سیلندر دارد. فرم این شیارها اهمیت توجه به فرم تاج و تعداد سوپاپهای هر سیلندر در موتور تغییر تحول میکند. در صورتی که اهمیت سرعت بالایی در هم اکنون رانندگی باشید، در هر سیلندر، همین حادثه 30 تا 40 بار در ثانیه شکل میدهد. در شکل بالا فشار ناشی از احتراق سبب ساز می شود که پیستون در حالا حرکت به سمت بالا وقتی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در سرانجام سر پایینی تراز فشار گیر مهم دارای جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این هنگام مرحله فشار گیر حساس به طور کامل با جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی عمل روبشی است که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در سرانجام این کار موتور آهسته خیس فعالیت می کند و دوام پیستون افزایش پیدا می کند.زدن پیستون به طور معمول تنها در موتور های کهنه ای بازدید می شود که جدار سیلندر های آن‌ها ساییده شده و دامنه پیستون آنان ساییده و یا این که شکسته شده است. همین مختصات به این دلیل است که در اثر بالا رفتن بیش از حد دما، این قطعه به دیواره سیلندر نچسبد و کارایی موتور را مختل نکند. در اثر این حرکت رفت و برگشتی، انرژی گرما به انرژی مکانیکی و برعکس تبدیل می شود. در هنگام بالا رفتن این قطعه، سوخت متراکم شده و پس از احتراق، به سمت ذیل حرکت می کند. شاتون هرچقدر کوتاهتر باشد می تواند سیکل را سریعتر کل کرده یا به اصطلاح غیرفنی , piston 68 berapa cc بتواند از پایین سیلندر سریعتر به بالا حرکت کرده و سوخت را متراکمتر کند . غالبا بر روی دامنهی پیستون در بالا و ذیل سوراخهای ریزی نیز جهت شکافت روغن به داخل پیستون تعبیه میشود. همین حالت مرزی اساسی فرض رسیدن به شرایط استوار حرارتی و در موقعیت میانگین فضایی و وقتی ، در به دور موتورهای 1000 ، 2000 ، 3000 ، 4000 و 5000 به دور در دقیقه بدست آمده اند. پیستون ریختگی متخلخل می باشد و برای مقطع بیش از ۵۰۰۰ بدور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه دارای کجا و طریق استفاده از پیستون زانتیا ۲۰۰۰ دارید، می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر