پلنیوم ها کلیدی دقت به نیاز محیط در دو نوع گالوانیزه و یا این که این که آلومینیومی ساخته می شوند. عمدتا جهت حیاتی ارتباط ساختن خط مهم شبکه هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از انواع شبکه خرطومی (فلکسیبل) به کارگیری میشود که بهوسیله بست و چسب هوابندی از هر دو سو هوابندی میشود. جهت دوری از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و دوری از تبادلِ دمایی فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین غربت از انتشارِ صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ الاستومری استعمال میشود. عمدتاً جهت دارای ربط ساختنِ لاینِ اصلیِ نتورک هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از انواعِ کانال خرطومی (فلکسیبل، انعطافپذیر) استعمال می شود که بهوسیلهی بست و چسبِ هوابندی از هر دو سو هوابندی انجام میشود. پلنیوم ها کلیدی اعتنا به نیاز محیط در دو مدل گالوانیزه و یا این که آلومینیومی ساخته می شوند. جهت ارتقا زیبایی محیط داخلی ساختمانهای یک سری طبقه می بایست از سیستم هوارسانی استفده شود. جهت ارتقا زیبایی گوشه و کنار داخلی ساختمانهای چندین طبقه بایستی از سیستم هوارسانی استفده پلنیوم باکس شاهرخی شود. غالبا پلنیوم ها به شکل تکه های یک متری در طول خط آیتم لحاظ به جهت کارگزاشتن روزنه خطی در کنار نیز قرار می گیرند و دریچه تا طول قابل تولید به رخ یکپارچه بر روی آنان کارگزاشتن می گردد. نحوه نصب هر کدام از مدلهای جعبه تقسیم هوا با یکدیگر متفاوت بوده و عالی خیس هست این فعالیت به وسیله یک شخص زمان دیده و باتجربه انجام شود. بر شالوده مدل، اندازه، تعداد ورودی لوله خرطومی و تعداد خروجی دریچه بها تمام شده پلانیوم باکس حیاتی یکدیگر متعدد است. به طور معمول به ازای هر 80 سانتی متر میباشد یک محل ورود هوا در حیث گرفته می شود اما این فواصل نباید از 120 سانتی متر تجاوز کند. حیاتی اعتنا به این‌که پلنوم باکس از ورق گالوانیزه ساخته می شود معمولا در طول بیش از دو متر قابلیت و امکان ایجاد پلنوم باکس به رخ یک تکه وجود ندارد مگر آن که سازنده از ورق های ابعادی ( ورق کلیدی طول بلند ) استفاده کند که ولی خویش مشکلاتی از قبیل سنگینی بیش از حد ، حمل و کارگزاشتن را در پی خواهد داشت. برای افرادی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از انواع پلنیوم باکس ، شما شاید می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر