زوجین در زمان عقد نکاح می توانند برای انتخاب مقدار مهریه حیاتی یکدیگر توافق نمایند و قانون در گزینش میزان مهریه دخالتی ندارد و زوجین طبق خواست و عزم و توافق حساس یکدیگر، مهریه را تعیین می نمایند و تعیین مهریه بخش اعظم از 110 سکه برای زوجین منعی ندارد و مهریه زوجه می تواند بخش اعظم از 110 سکه یا متساوی آن باشد؛ البته طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده تصویب شده 1391، حمایت کیفری برای مطالبه ی مهریه از سوی زوجه، صرفا تا 110 سکه تمام فصل بهار آزادی می باشد و مازاد 110 سکه به بضاعت مالی زوج بستگی دارد. مهریه یک عدد از حقوق و دستمزد مالی می باشد که برای زن در عقد ازدواج در لحاظ گرفته شده است. اما مهریه محدود به سکه نمیباشد و می تواند هر مالی که 3 شرط زیر را داشته باشد را هم به عنوان مهریه تعیین کرد. اما او، از روزگار وقوع عقد، در هر دوران که بخواهد، می تواند، پرداخت مهریه خود را از شوهر خواهش نماید. کسی نیز سراغی از آن نمیگیرد تا هنگامی که اختلاف دربین زن و شوهر بالا بگیرد. این مهریه محدود به سقف نیست، یعنی محدودیتی در گزینش مقدار آن وجود ندارد و زن و شوهر می توانند به هر میزان که تمایل دارند نسبت به آن توافق کننند و پس از توافق و انعقاد عقد نکاح ، شوهر ملزم به پرداخت آن می باشد. نفقه زن بستگي به شئونات خانوادگي و عرف و عادت داراست و قاضي پس از بررسي هاي ضروری نفقه را تعيين مي کند. درباره‌ی مهريه نیز پس از مطالبه مهريه توسط زن، دادگاه بررسي هاي واجب را انجام مي دهد و حکم به پرداخت نقدي يا قسطي مهريه مي نماید و مرد در صورت توانايي مالي نمي تواند عمدا از پرداخت مهريه کتف وکیل مهریه در قزوین خالي کند . بر پایه همین حکم گوشه ای از مهریه در نخست پرداخت و مابقی آن بر مبنا موقعیت اقتصادی مرد قسط بندی می شود. مؤسسه تهران جدایی در همین مورد سرویس ها خویش را به جهت حصول اطمینان از کیفیت و اعتماد به شما ارائه میدهد. درصورتیکه زن و مرد ، قبل از نزدیکی جدایی بگیرند ، صرفا نصف مهریه به زن تعلق می گیرد. دقت نمایید گروه تهران جدایی گزینهای را به شما معرفی میکند که قبلاً در سوابق خود نماینده قانونی مهریه بوده و بهعنوان یک متخصص حتی میتواند از ترفندها و سازوکارهای حقوقی و دولتی هم برای وصول سریعتر حقوحقوق شما استعمال کند. در انتهای نوشته به سوالات پرسیده شده در رابطه با مهریه پاسخ داده شده.میتوانید سوال ها خود در قسمت نظرات مطرح کنید. پرداخت مهریه بر مغایر نفقه، موقعیت طاقت فرسا تری دارد. پس از درخواست صادر شدن اجرائیه از طرف زوجه در صورت معلوم شدن حالت پایین به وسیله سردفتر، قابلیت و امکان صدور اجرائیه فراهم است.

ایندکسر