کاملا در بطن جریان روشنفکری حضور داشته و دارد.» او در حرفهایش اشاره کرده که او نیز نماینده اسکار کشور‌ایران است و نیز سعی می‌نماید فاصلهگذاری نماید و در واقع فیلمساز تیزهوشی است که نیز حکومت را دارااست هم بیرون حکومت را. حریف وقتی مفهوم واقعی می دهد که اتفاقا صحبت هایش صحیح هست و حق دارااست که بر پهلوان بتازد، یعنی مخاطب برای او نیز دل می سوزاند اما مشکل رقیب همیشه این می باشد که راه و روش عالی را به جهت رسیدن به هدفش انتخاب نمی نماید و هر کنش او در تضاد به هدف دلیر اهمیت قرار می گیرد و او را از رسیدن به مراد اش گشوده می دارااست و این کردار یا واکنش دلیر میباشد که خصوصیات اخلاقی او را به ما نشان می دهد. دوم به او میگویند (مسئولان زندان) بیا گفتگو کن و آنان (مسئولان زندان) از قِبَل گفتمان رحیم برای خودشان جیبی میدوزند تا بگویند همین آدم که خیّر و با اصول، دست پرورده ماست، در زندان ماست و ما هم مهم او خلق و خوی مهربانی داریم. او درمییابد که آنها همانطور که از او دلیر میسازند، توانا هستند که بهسادگی یک تلفن، کل ماجرا او را تکذیب کنند و او نیز دربرابر آنها، به آرامی بستن یک در، خفه خون بگیرد. اتفاقا به لحاظ من ایرادی ندارد که سخن دل قسمتی از مردم جمهوری اسلامی ایران زده شود اما اصلی همین می باشد که باید به زبان سینما اصغر فرهادی پهلوان زومجی این رخداد بیفتد. او در صریحترین اظهارنظرش در کل این سالها نامهای را در تمام پیجهای شخصیاش در فضای مجازی منتشر کرد که گزیدهاش این است: «چگونه من را منتسب به خود میکنید در حالی که بارها در فرودگاه پاسپورت من را جلب کردهاید و جلسات بازجویی گذاشتهاید؟ چگونه من را منتسب به حکومتی میکنید که بارها پیغام فرستاده: بهتر است فرهادی به ایران بازنگردد؟ ابتدا مهم نهفته کاری از تمایلات خویش به منافقین، در رویارویی کلیدی همسرش که مامور امنیتی است، در اندازه های یک زن خانه دار ظاهر می شود. البته به نظر مالی در تنگنا هستند پس تصمیم میگیرند به سراغ یک زمین دار بزرگ در لواسان که نقش او را بهنام بانی بازی می کند رفته او را بدزدند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار عمده در آیتم اصغر فرهادی دلیر قرمز لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر