این پرشر سوئیچها (لو پرشر سوئیچ دانفوس و های پرشر سوئیچ دانفوس) از کمپرسور در حوزه فشارهای ورود مبرد به کمپرسور و خروج مبرد از کمپرسور، یا این که بعبارت دیگر فشار ساکشن و فشار دیسشارژ خارج از محدوده مجاز نگهداری میکنند. چنانچه هر یک از فشارهای ساکشن و دیسشارژ کمپرسور در محدوده تعریف‌و‌تمجید شده و امن نباشد، همین سوئیچها مدار دستور را قطع کرده تا از جراحت احتمالی به کمپرسور دوری شود. امروزه در هر خانه جدید ایجاد و در موسسات پهناور شما به جای تماشا سیستمهای گرمایشی دیگر، پکیج تماشا پرشر سوئیچ کمپرسور باد میکنید. البته همین وسیله علی رغم سیستمهای گرمایشی قدیمی، از ساختار ویژهای برخوردار است. ولی همگی همین حسگرها یک چیز مشترک دارند. همین سیستم به علت کم جا بودن، بهینه بودن در مصرف انرژی و گرمای مطلوب، در بسیاری از فضاها گزینه استفاده قرار گرفته و گزینه استقبال جمعی از مردمان قرار میگیرد. یکی از سادهترین اشکال همین قطعه، پرشر پنوماتیک میباشد و در کپرسورهای هوا و سیستمهای پنوماتیک مورد استعمال قرار میگیرد. پرشر سوئیچ در موقعیتهایی به کارگیری می‌گردد که نیاز داریم آنگاه از این که فشار سیستم به حد مشخصی رسید، کلیدی یک سوئیچ فعالیت دیگری مانند شتاب یا جهت جریان که بوسیله شیرهای دیگر انجام می گیرد واقعه بیافتد. همینطور از پرشر سوئیچ های دانفوس در مواقعی دیگری در سیکل برودتی مثل خاموش و روشن نمودن فنهای کندانسور هوایی، نیز به کار گیری میشود. همینطور برای استعلام لیست بها پرشر سوئیچ دانفوس و نیز هدایت در حوزه خرید پرشر سوئیچ اساسی کارشناسان کاردان ما تماس حاصل فرمایید. همینطور در صورتی که سیال کاری آب باشد، سوئیچ بایستی از فرآورده استیل ضد زنگ تعیین شود تا در برابر رطوبت تداوم آورد. همچنین این پرشر دکمه ها در پمپ های اب و خطوط آب رسانی و… پرشر سوییچ ها را دارای حرکت کنتاکت ها یا این که تهیه جاذبه در فنر می اقتدار تنظیم کرد.سوییچ های فشار صنعتی به جهت نشان دادن نقطه مبنای سوییچ،به مقیاس و عقربه کالیبره مجهز می باشد.سوییچ فشار کلیدی یک هیسترزیس می باشد.یعنی دامنه تفاضلی اطرلف نقطه پایه که به باند یا نوار مرده سوییچ پر اسم و رسم هست و در داخل آن تغییرات کوچک فشار حالت کنتاکت ها را تحت اثر گذاری قرار نمی دهد و در برخی از انواع آن امکان تهیه و تنظیم دیفرانسیل نیز وجود دارد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه دارای پرشر سوئیچ هیدرولیک قیمت وب سایت خویش باشید.

ایندکسر