ما به جهت این اوراق برنامهریزی کردیم که صندوقهای سرمایه گذاری اهمیت درآمد اثبات بتوانند این اسناد را جذب کنند. اما معتقدم به جهت فعالان اقتصادی تعادل و متانت در بازار مهمتر از نرخ است. پارسا قریه اصلی اشاره به عملکرد نظام بانکی در فعالیتهای اقتصادی گفت: هر چند سیستم بانکی دارای اشکالاتی می باشد ولی بعضا مواقع به سرویس ها همین سیستم توجهی نمیشود و همین در حالی هست که تقریبا پروژهای در مرزو بوم نداریم که سیستم بانکی در تامین مالی آن حضور نداشته باشد. با تقوا آبادی تصریح کرد: بنابراین کارایی کردهایم ناترازی بانکها به دستکم رسد که خویش یکی از از عارضه ها دوری از رویش پایه مبلغی و تورم است. وی اهمیت ابلاغ این که نظام تامین مالی ما بانک شالوده میباشد و عمده تامین مالی در اقتصاد از بازار پول انجام میشود، تصریح کرد: حتما نظام بانکی نمیتواند به تمامی نیازهای تامین مالی پاسخ دهد چرا که دارای کاستیها و محدودیتهایی مواجه است. از مهمترین خواص این لایه محافظ،چسبندگی آن به فلز شالوده و مقاومت به سایش آن می باشد. این آیتم را دارای سازمان بورس دنبال می کنیم که صندوقهای بازار پول جذب کننده این ورقه ها باشند. رئیسکل خزانه مرکزی اساسی تشریح نهایی موقعیت شاخص های اقتصادی کشور، گفت: اساسی وجود این که در سال پیشین شاید یکی از از بالاترین نرخهای تورم تاریخ مرزو بوم را داشتیم ولی در ماههای اخیر نرخ تورم رو به کمتر است و تورم نقطه به نقطه مرزوبوم ماه به ماه کمتر یافته و چنانچه آذر ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه به نقطه ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. وی درباره ثبات بازار ارز و گمانهزنیهایی که پیرامون نرخ ارز می‌گردد خاطرنشان کرد: حجم فروش نفت و جنس های ما نسبت به قبل خیلی خوب تر شده و از طرفی ارزش نفت هم فراتر رفته به طوری که این امروز نفت برنت ۸۶ دلار بود. اما نرخ ارز امروز نسبت به هنگامی که یک‌سری ماه قبل کارمان را شروع کردیم تحت تر آمده و نسبتا نیز باثبات بوده است. سرعت بالا خارج نمودن مثال از حمام روی ، سبب ساز به قطور تر شدن پوشش بر روی می گردد .برای تطبیق با استانداردهای خاصی ,برای ترازو گیری ضخامت پوشش نیاز هست که یک سری نقطه از آن میزان گیری شده و بعد میانگین آن‌ها ضخامت آخری پوشش در ورق آهن کیلویی چند نظر گرفته شود. وی افزود: دولت نو در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که شرایط اقتصادی در راستا تورم، تنخواهی که دولت از خزانه مرکزی اخذ کرده بود، در راستا کالاهای دارای و اکثری از موردها دیگر موقعیت خاصی بود و در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ % بود و در آذر ماه به ۱.۸ % رسید به این معنی که پروسه رشد تورم بالا به پایین بوده میباشد که همین مساله امیدبخش است.

ایندکسر