واکسینه شده؟ برنامه خود را به ما نشان دهید

[ad_1]

برنامه های کاربردی کارت سلامت Covid-19 می توانند به شروع یک تجارت و بازسازی اقتصاد کمک کنند. آنها همچنین می توانند ناعادلانه افراد را از سفر و کار کنار بگذارند.

[ad_2]

منبع: key-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>