مورد بعدی دکان سازهایی هستند که بدون‌پول نبوده و مثلا دامنه ای نیز به شما اختصاص می دهند و حتی هیچ تبلیغ هم در تارنما شما نمی گذارند ولی در عوض ماهانه یا این که سالانه پولی از شما اخذ میکنند. آیتم بعدی این که گاه در اینترنت مثلا در یک فروم و یا این که در یک وب سایت یا وبلاگی شخصی ادعا می‌کند یک اسکریپت فروشگاهی عالی را اساسی بها برای مثال ۵۰ هزار تومان میفروشند وحتی نمونه فعال هم به شما معرفی می‌نماید وحتی ممکن می باشد بدون دریافت مبلغ نخست فروشگاه را کارگزاری نماید و آن‌گاه هزینه را اخذ کند. تلاش کنید هر از چند گاه یکبار همین ورقه را به روزرسانی کنید و به تعداد سوال ها لبریز تکرار بیافزایید. در اینگونه موارد هم گاه بدلیل این‌که نیاز مبرمی به کمک گرفتن از برنامه نویسها خواهید داشت بازدید شده هست در ارتفاع 1 سال هزینه که به برنامه نویسهای مختلف میپردازید تا مشکلات سیستم را ترمیم نمایند و یا این که امکانی نو به آن بیفزایند حتی از مبلغ یک فروشگاه ساز گران هم فراتر می رود. بهعلاوه، بعضا از آنها کسبوکار بزرگتری دارند به ایجاد وب سایت فروشگاهی اینترنتی یا این که از طریق نرمافزار ساخت مغازه اینترنتی و یا این که راههای دیگر بر روی آوردهاند. حساس متوجه شدن این مورد قضیه می توانید آن فرآورده را در وب سایت خود تکرار کنید و یا این که این که دیگر آن را تکرار طراحی دکان اینترنتی در کرمان ننمایید. و یا این که در رخ دادن قابلیت دامنه منقطع همواره یک تبلیغ در ورقه شما خواهند داشت و احتمالا مشتری شما اصلی کلیک بر بر روی آن تبلیغ از تارنما شما خارج شود ودیگر برنگردد. دست کم اهمیت هزینه ای حدود ۸ میلیون تومان می توانید یک سایت فروشگاهی استاندارد شیوه اندازی کنید که قابل توسعه و گسترش بوده و استانداردهای بهینه سازی سایت برای گوگل به جهت کسب درجه در گوگل در آن رعایت شده است. شما می توانید دارای کمپانی در زمان جامع تدریس بهینه سازی سایت ، میزان جذب راه‌بندان هدفمند وبسایت خویش را چند برابر کنید. اعتنا نمایید که در اینگونه سرویسها نیز اساسی این که ماهانه یا سالانه پول میدهید ولی گشوده نیز منابع شما متکی به کمپانی ثالث بوده و وبسایت شما بر بر روی بستر سرورهای آن شرکت قرار خواهد گرفت. هر یک‌سری در همین مرحله شاید فروشگاه شما فارغ از ایراد هم باشد اما اعتنا داشته باشید چه کسی سیستم شما را پشتیبانی خواهد نمود و در رخ بروز ایراد آیا دست به دامن برنامه نویسهای گوناگون خواهید شد که نصیب خراب شده را درست کنند و یا امکانی تازه به آن بیش تر کنند؟

ایندکسر