ممکن است توضیحی در مورد برخی از مرگ های Covid-19 تأیید نکند

[ad_1]

مطالعات اخیر سو susp ظن در مورد عامل طوفان سیتوکین را افزایش داده و نشان می دهد که درمان آن کمکی نمی کند.

[ad_2]

منبع: key-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>