الیاف ومصالح متفاوت FRP میتوانندنوسط روشهای دستی، نحوه دور پیچی اصلی دستگاه مکانیزه (ماشینی)، دستگاه آغشته سازالیاف، کار آوری پر سرعت در محل اجرا و یا ازطریق روش انتقال تزریق رزين (ResinTransfer Molding) فارغ از نیاز به حفاری (Trench less) بر روی المانهای مورد نظر کارگزاری گردد. سیستم FRP بدین صورت تعریف می‌گردد که الیاف و رزین ها برای تولید یک سری لایه مرکب گزینه به کارگیری قرار میگیرند به نحوی که که رزین های مصرفی به خواسته چسباندن یکسری لایه مرکب به سطح بتن زیرین و پوشش ها به مراد مراقبت مصالح مخلوط شده استعمال میشوند. الیافکامپوزیت شیشه در بافتهای یک جهته، دو جهته حصیری و یک سری جهته دروزنها و مقاومتهای گوناگون توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن کشور ایران ، ارائه می­شوند.پلیمرهای کامپوزیتی شیشه کلیدی اکثری از سیستم های رزینی مثل پلی استر اشباع شده، وینیل استر، رزینهای فنولیک و رزین اپوکسی سازش دارد و سیستم کامپوزیتی مضاعف مناسبی را رخ میدهند. مهم استفاده از طرح پوشش در دو جهت عمودی و افقی می قدرت خوی شکل پذیری خمشی دیوار را افزایش بخشید و نتیجتا گسیختگی ترد ناشی از برش را از فی مابین برد. کردار هر دو ماده الیاف پلیمری FRP و رزین در خلق آخرین آرماتور کامپوزیتی FRP اثرگذار است. به همين خاطر محققين زيادي مسأله تقويت را مورد دقت قراردادند.تقويت بنا ها به اين شکل بيشتر به خواسته افزايش مقاومت و بهبود رخ پذيري و رفتار اجزاي موجود ميباشد. در سال های اخیر پوشش های FRP که اصلی مزایایی همچون وزن پایین و مقاومت بالا می باشند به خواسته ارتقا مقاومت برشی و استهلاک انرژی در المان دیوارهای برشی آیتم به کارگیری قرار گرفته است. باز‌نگری ز‌لزله های آخر نشان می دهد سازه های طبق دین نامه های سابق ساخته شده اند ، زخم پذیر بوده و عمدتا نیاز به تقویت دارند. در مواردی که به کار گیری از خودرو آلات سنگین و یا این که توقف کاربری ساختمان در هنگام اجرا قابلیت پذیر نیست. در موردها متعددی ممکن است کاربری یک بنا دستخوش تغییر‌و تحول شود. 7. تا دهه 70و80 میلادی شیوه های مقاوم سازی بیشتر شامل مقاوم سازی سازه ها با ژاکت فولادی و نحوه های مقاوم سازی مشابه بود ولی در ارتفاع دهه های 70 و 80 میلادی اصلی توسعه و گسترش حرفه آوری و دانش استفاده از سیستم های کامپوزیتی FRP، روش مقاوم سازی حیاتی FRP به سایر روشهای رایج مقاوم سازی افزوده شد. 8. مقاوم سازی اهمیت FRP از آن جهت به بقیه روشهای مقاوم سازی ارجح بود که مزایای زیادی نسبت به روشهای مقاوم سازی همگانی داشت و در عین اکنون بعضا از معایب روشهای مقاوم سازی رایج را هم نداشت. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم نشریه مقاوم سازی با frp لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر