بشکههای حاوی همین ادغام در حجم ۲۰ لیتر، ۶۰ لیتر یا ۵/۲ لیتر موجود است. و H2O2 به سه شکل پایین موجود است. ادله سپید کننده فعال پراکسید هیدروژن ، H2O2 است. همچنین به عنوان اکسنده ی قادر محتوی دلیل اکسیدان، با وزنی سنگین تر از آب می باشد. همین ادغام بی رنگ (ماده خالص و غلیظ آن آبی پر‌نور است)، بی بو (ماده غلیظ آن بوی تندی دارد)، کمی اسیدی حساس مزه ای تلخ است. در این وضعیت باریم سولفات ته نشین می شود آنگاه به آن حدود یک گرم BaCO3 جامد طولانی تر کرده آن‌گاه رسوب را صاف می کنیم محلول تحت صافی به عبارتی آب اکسیژنه می باشد. هردو شرایط ۱ و ۲ به تیتر سرانجام پروفیلی از آب اکسیژنه را دارند، که به وضعیت تجربی و آزمایشگاهی متعلق است. همین مراحل به طوری انجام می شود که بر بر روی محلول آن یه خرده از اجسام تثبیت کننده مانند فسفریک اسید، بنزوئیک اسید، و اوره می افزایند. این ماده به دلیل ناپایداری و ساخت کلر آزاد، به تدریج در اثر نور و حرارت خواص خود را از دست می دهد. مایع به دست آمده، آب اکسیژنه صنعتی قیمت آب اکسیژنه است. به طور مشخص و معلوم افزایش مصرف و خرید کردن هیدروژن پراکسید می تواند اهمیت مصرف آن در ساخت پروپیلن اکساید مهم استعمال از پروسه HPPO و تولید سیکلو هگزان که واسطه اساسی به جهت تولید پلی اورتان و نایلون می باشد، وابستگی مستقیم داشته باشد. هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه)، مایع شیره نظیر و ناروانی (چسبنده خیس و حساس ویسکوزیته بالاتر از آب) است. در حالی که کنه ها ممکن میباشد برای انسان ها مضر باشند، هنگامی آن ها را در خانه پیدا می کنید، می توانند مقداری درد داشته باشند. در جمهوری اسلامی ایران دو استاندارد برای آب اکسیژنه در سازمان ملی استاندارد ثبت شده است. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با آب اکسیژنه برای ضدعفونی زخم وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر