از طرفی دیگر بخشی از فیلم در یک کویر تبارک جریان دارد که سفارش می‌شود از مکانهایی مانند کویر لوت استفاده شود که حقیقتا جذابیت بیمانندی دارد. او در یک کافه اهمیت خواننده گمنامی به نام آلی (لیدی گاگا) آشنا میگردد و او را تشویق می‌نماید که به تیتر ترانه ساز و خواننده یار کلیدی او ملازمت کند. یک دانشجوی هنر به اسم کورت بارنت که در آلمان شرقی زندگی می نماید شیدا همکلاسی خویش الی سیدباند میشود، اما پدر او، کارل سیدباند موافق این عشق نیست. هنگامی که پرده از اسرار گذشته کارل برداشته شد، مشکلات جدید پیدایش می کند چرا که معلوم می شود کارل، پدر الی در طرح پاکسازی نژادی آلمان نازی دست داشته میباشد … دیو باتیستا و کمیل نانجیانی که پیش از این در فیلمهای Guardians of the Galaxy و Deadpool دیده بودیم، حال در کنار یکدیگر نمایش جذابی را به سناریو گذاشتند. او یک‌سری جایزه بینالمللی به خاطر هنرش در نقاشی برده بود و حال اهمیت ساختن فیلمش نشان بخشید که هنرمندی واقعی است و همین که آتی درخشانی را در ساخت فیلمهای سینمایی دارد. اساسی همین که کلیه فکر میکردیم که قرار میباشد همین قسمت آخرین بر سهگانه جان ویک باشد، اما بر بر خلاف عقاید، این فیلم پیشزمینهای برای قسمت چهارم بود و درحال حاضر آن گاه از تماشای نصیب سوم که یک عدد از بهترین فیلم های ۲۰۱۹ بود، می بایست منتظر نصیب چهارم باشیم. همت نمایید که مسلما فیلم «چاقوها بیرون» که یک عدد از بهترین فیلم های ۲۰۱۹ است را مشاهده کنید. تعداد تیمارستانهای بزرگ در کشور ایران ناچیز نیستند، اما به مراتب خوب تر هست که از تیمارستانهای متروکه و یا اهمیت بافت کهنه استفاده شود که تیمارستان سابق امین آباد میتواند بهترین دانلود فیلم ضربه فنی گزینه باشد. طولی نمی کشد که مادرش متوجه می شود موجودی باستانی و توانا در دست گرفتن خانه آن ها را به دست گرفته و او راه‌حل ای ندارد جز این که یا مهم آن مواجه شود و یا این که اعضای خانواده روحشان را به جهت همیشه از دست دهند. اما باید اشاره کرد که فیلم آن حس بکر بودن و اصل بودن خود را آن‌گاه از مدت کوتاهی از دست میدهد و حس میکنید که این فیلم را چندین بار پیش از این دیدهاید یا این که دست‌کم یکسری توشه نمونههای دیگر را به خاطر میآورید که به جهت لو نرفتن ماجرا ترجیح می‌دهم که اسمی از این فیلمها نیاورم. مهم اینحال در نهایت پیکسار پذیرفت که دنباله ای به جهت انیمیشن دوست داستنی خود بسازد و شگفت انگیزان دوستداشتنی و دوست داشتنی را توشه دیگر به سینما بازگرداند تا نسل جدیدی از از تماشاگران خردسال اینبار به تماشای قصه خانواده شگفت انگیز بنشینند و کودکان و نوجوانان قدیمی که اکنون بزرگسال شده اند هم در کنار آنان خاطرات خوش قبلی شان را تکرار نمایند.

ایندکسر