از وسایل گرمایشی فارغ از دودکش به کارگیری نکنید و از نصب این وسیله ها در محفظه های بسته انقطاع دوری کنید. پس از توده آوری بخاری انتهای شیر را اهمیت درپوش مسدود کنید. اطمینان یابید که لوله بخاری محکم و سوای هیچ درزی به محل اتصال و به یکدیگر کارگزاری شده است. در حمام هیچ جور وسیله گازسوز کارگزاشتن نکنید. ما پیشتر در نوشته ای تحت عنوانمواردی مضاعف اهمیت در به کارگیری از وسایل گازسوز “ به صورت مختصر به ابلاغ نکاتی در خصوص حیاتی دودکش و نیز کلاهک دودکش پرداختیم. وسیلهای میباشد که ما در بین لوله رابط کلیدی کلاهک دودکش نصب میشود. دودکش کانالی عمدتا فلزی و سیمانی می باشد که به عنوان رابط دودکش بین وسایل گاز سوز و دودکش ساختمان آیتم استعمال قرار می گیرد و محصولات احتراق را به خارج از ساختمان ساماندهی می کند. عددی که بی اغراق، فی مابین سریالهای اخیر تلویزیون یک رکورد چشمگیر کلاهک دودکش دو حرفی در جدول محسوب میشود. الان کوچکترین شوخی سریال اصلی مسائل اجتماعی و در معدود مواردی کنایههای طنزآمیزِ حتی خفیف سیاسی، بلافاصله پس از پخش در فضای مجازی آگراندیسمان و وایرال میشود. خب همین مراحل گاه فرسایشی می‌گردد و به جهت پیشبرد کار، حداکثر اقتدار تیم را میطلبد. رویارویی مدام این دو شخصیت دارای نیز در پیشبرد ماجرا اثر گذاری متعددی دارد. البته این اصطلاح دوکلمه ای وقتی به عمل می رود که بخواهند از چیزی، حرفی یا کاری حیاتی قاطعیت دفاع کنند. همین همراهی در بازیگران نیز بود که سریال ادامه پیدا کند؟ الهام اخوان: همین بازیگر نیز که گفتیم جدید به سریال طولانی تر شده و صرفا می توانیم بگوییم که اسم او گندم است و باقی ماجرایش را می بایست در زمان پخش سریال ببینید. می بایست دید انتظاراتی که از دنبالههای احتمالی این سریال وجود دارد، در سری نو آن اجرایی خواهد شد و شرایط تولید و برآوردهای مالی نیز مساعد خواهند بود یا خیر تا مشاجره ادامه یافتن آن در آینده جدیتر شود. بله به هر اکنون مورد قضیه مرور روزگار و سرگرم بودن کارداران و تعهدشان در پروژههای دیگر در ایجاد سری مجموعههایی مثل «دودکش ۲» همیشه وجود دارد. بله خب! تازه نیمی از سریال پخش شده و روایت در هر پیچشی، به گره افکنیها و گره گشاییهای کمیک جالبی میرسد. اخوی کوچکی که گاهی گیج بازی های خودش را دارد و یه خرده نیز تنبل و خسته میباشد کلیدی همین اکنون این خصوصیت ها و شخصیتی که او دارااست توشه طنز گوشه ای از قصه را به دوش می کشد و البته سبب و بانی برخی خرده ماجرا ها و اتفاقاتی که رخ می دهد نیز هست.

ایندکسر