دکتر کارشناس وقتی که فرد را برای انجام جراحی کوچک کردن سینه معاینه میکند، بقیه عامل ها را هم در نظر می گیرد از گزاره تندرست عمومی، ناهنجاری در سینهها و وزن ثابت میباشد. 5. در نظر داشته باشید که به جهت آنکه عاقبت جراحی پایدار باقی بماند، بایستی وزن شما تقریباً به جهت مدام ثابت باشد. به آقایانی که تصمیم به انجام جراحی ژنیکوماستی گرفته اند ، سفارش می گردد ؛ جهت دستیابی به نتیجه های مطلوب از آن ، در انتخاب جراح توجه کرده و یکی از بهترین آن ها را برگزینند ؛ از دیگر مورد ها تاثیرگذار در نتیجه ها دریافتی از کار جراحی ژنیکوماستی ، باید به رعایت نکات قبل و آن‌گاه از آن اشاره نماییم ؛ اساسی رعایت مورد ها فوق ، علاوه بر اخذ نتیجه های مطلوب ، دیگر شاهد پیدایش عوارض ناشی از جراحی ژنیکوماستی نیز نخواهید بود ؛ بدین ترتیب به هیچ تیتر در این باره سهل انگاری نکنید. خوب تر هست بدانید که ژنیکوماستی میتواند به راحتی قابل معالجه باشد براین اساس در خصوص دغدغهها و نگرانیهای خود حیاتی جراح ژنیکوماستی خود کلام کنید تا جراح مهم آگاهی کافی همین جراحی را انجام دهد. مصرف بعضی از داروهای گیاهی و شیمیایی ؛ از پاراگراف آسپرین ، بروفن ، ویتامین E و از این قبیل مورد ها منجر به پیدایش خلل در منعقد خون می گردند ؛ از همین رو مطابق توصیه بهترین جراح ژنیکوماستی ، از مدتی پیش از فعالیت جراحی ژنیکوماستی ، از مصرف این موارد دوری نمایید. در ذیل ، به بعضا از اهمیت ترین اقدامات قبل از ژنیکوماستی اشاره شده می باشد ؛ به دقت آن ها gynecomastia 20 year old را مطالعه نمایید. همین بیماری به پرورش سینه مردان اشاره دارد. از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزید و به جهت معالجه قطعی ژنیکوماستی به دکتر مراجعه کنید. وقتی ژنیکوماستی در اثر کمبود آندروژن ساخت شود، درمان با تستوسترون ممکن می باشد سبب پسرفت ژنیکوماستی شود. در ژنیکوماستی، ساختارهای داکتال پستان مردان بزرگ، کشیده و شاخه ای شده و دارای ارتقا اپی تلیوم ملازم می گردد. خوب تر میباشد نیم ساعت زودتر از آغاز جراحی ژنیکوماستی ، در آنجا حضور یابید. هر چند بزرگی سینه در مردان بالغ حاوی مقادیر یه خرده از بافت چربی میباشد ولی در رخ افزایش تراز استروژن (هورمون زنانه) یا پروژسترون (هورمون مردانه) ، احتمال انتشار وجود دارد. چطور می توانیم احتمال پیدایش خطرات را به دست کم برسانیم؟ به کارگیری دخانیات و مصرف مشروبات الکلی ، سبب به بروز نقص‌ در حین فعالیت جراحی ژنیکوماستی می گردند ؛ از همین رو پزشک معالج به اشخاص سفارش می کند ، از مدتی قبل از جراحی از مصرف همین موارد خودداری کنند. در عوض، ژنیکوماستی در افراد سالخورده بین سنین ۵۰ تا ۷۰ سال بر روی دیتا و به طور معمول دو طرفه است. در مردان غیر چاق، ترازو قطر بافت پستان بایستی حداقل ۲ سانتی متر باشد تا تشخیص ژنیکوماستی داده شود. در صورتی که خلل غدد درون کوچک وجود داشته باشد، می بایست معالجه اختصاصی شروع شود. چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط اهمیت کجا و روش به کار گیری از ژنیکوماستی نی نی سایت دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر