ویژگی ها و مشخصات مکانیکی یک واحد الکتریسیته هیدرولیکی نوع پروژه هایی را دیکته می نماید که می تواند برای آن ها مؤثر باشد. از همین رو هنگامی که اقدام به فروش یا خرید پاور هیدرولیک می نمایید، خوب تر میباشد در مورد تک تک تجهیزات به فعالیت رفته در این سیستم ها دیتاها کسب نموده باشید. احتمالا به جهت خرید کردن همین سیستم ها از روش نمایندگی، بدون چاره به پرداخت هزینه بالاتری شوید. برای تعیین یونیت هیدرولیک مناسب، دوچندان اهمیت هست که بدانیم چه توان نامی به جهت جیران شتاب و فشار بر روی میله ها واجب است. چنانچه مرجع ایجاد توان موتور الکتریکی باشد بر پایه استاندارد IEC ، مقام بندی اقتدار و بعد ها موتور قابل تعیین است . علاوه بر این، خصوصیت های فیزیکی آن، از جمله اندازه، منشا تغذیه، و قدرت پمپاژ هم ملاحظات قابل توجهی هستند. اهمیت ترین جزء مخزن روغن است، که می بایست حتما جنسی فلزی داشته باشد به همین برهان قابلیت جوش کردن را داشته باشد که در وضعیت های متفاوت صنعتی، فلزات گوناگونی در آن استعمال شود. پس مسلما به خاطر داشته باشید که از نمایندگی های معتبر فروش یونیت هیدرولیک اقدام به خرید کردن این سیستم ها نمایید. هنگامی که شما برای خرید کردن این سیستم اقدام می نمایید، ممکن است بعضی از تجهیزات و اجزای آن به عوارض متفاوتی بی کیفیت بوده یا این که حیاتی سیستم های دست دوم تعویض شده باشد. فروش و طراحی پاورپک های هیدرولیک مستمند تجربه فراوان بالا و دیتاها دقیق میباشد. پاور پک هیدرولیک بر اساس نیاز پروژه های متفاوت صنعتی از فشار کاری ۱۰۰ الی ۳۵۰ بار جک و یونیت هیدرولیک ساخته میشوند. منحنی گشتاور به سرعت یک موتور الکتریکی سوای در لحاظ گرفتن گنجایش اقتدار تقریباً یکسان باقی می ماند و به طور معمول مهم سرعت تمام توشه ولی تحت نقطه باخت اجرا می شود تا هر جور خطر معطل شدن را کمتر دهد. وقتی که شتاب روتور از سطح باخت پیشی می گیرد، گشتاور به شدت کمتر می یابد. زمانی که روتور عجله می گیرد، سطح گشتاور یه خرده افت می کند، بعد از آن هنگامی که چرخش به یک نرخ بدور در دقیقه یگانه عکس العمل می کند، دوباره ارتقا می یابد. یونیت هیدرولیک یا پاورپک هیدرولیک در همه سیستم ها و اتومبیل آلاتی که نیرو و انجام عمل توسط سیال هیدرولیک صورت می گیرد، مرجع ساخت توانی می باشد، که به آن یونیت هیدرولیک ( پاورپک هیدرولیک) می گویند.

ایندکسر