سود پرک ( کاستیک سودا ) دارای اسم علمی سدیم هیدروکسید ماده ای شیمیایی و مالامال کاربرد در صنعت می باشد. 3. تهیه سود پرک اساسی عملیات جیوه ای: طریق دیگری که به جهت تهیه و تنظیم این ماده مورد استفاده قرار می گیرد، به کارگیری فرآیندی جیوه ای یا Castner-Kellner میباشد که به عملیات “مرکوری” هم معروف می باشد. یکی از از مهمترین محصولاتی که در بازار های بورس گزینه خرید کردن و فروش قرار می گیرد، سود پرک می باشد. ارزش سود مایع در بورس نیز زیاد دارای دارد و چون ماده اولیه است، در کانون توجهات قرار می گیرد. هیدروکسید سدیم همینطور برای تصفیه مواد اول محصولات چوبی مثل کابینت و مبلمان و سفید سازی و تمیز نمودن چوب مورد استعمال قرار می گیرد. این ماده جامدی بی بو ، بلورین سپید و روشن ، غیر فراروگریز و مهم خواص خورندگی بالاست،که رطوبت هوا را به راحتی جذب می کند. سپید کننده کلر با ترکیب کلر و هیدروکسید سدیم ایجاد سود پرک آراد می شود. ساخت مواد شیمیایی: در صنعت های شیمیایی حدود 40 % از سود کاستیک تولیدی بهعنوان یک ماده نخستین و مبنا به جهت تولید اکثری از مواد شیمیایی مصرف میشود. چرا که همین ماده در صنعت های تولیدی مضاعف زیادی کاربرد دارد. سود پرک اصلی خصوصیت های متنوعی می باشد ، همین خصوصیت ها سبب می شود همین ماده لبریز مصرف در صنایع گوناگون فراوان لبریز کاربرد باشد . در صنعت های فلزات و آبکاری: فلز ، روی ، آلومینیوم ، گالوانیزه و آبکاری ، شیشه. ایجاد کننده سود پرک یا به عبارتی سود سوزآور اصل همین محصول را در میزان مرغوب بودن خوب و قیمت مطلوب ایجاد می نماید تا به شکل گسترده کل صنایع را پوشش دهد. سود پرک به عبارتی NaOH تولید شده از سود مایع پتروشیمی می باشد.

ایندکسر