سل جیوه ای با بیشترین مصرف برق و انرژی، چیزی در حدود 3600 کیلووات ساعت و سل غشایی اهمیت مصرف انرژی 2800 کیلو وات ساعت به ترتیب جز لبریز مصرف ترین و قلیل مصرف ترین طرز ها به شمار می روند. در سل غشایی به کمک غشای تعیین پذیر از جنس پلیمر پرفلورو حساس داشتن تیم های تبادلی کاتیونی ،آند و کاتد را از نیز انقطاع می کنند.این غشای گزینش پذیر یون های سدیم را انتقال می دهد اما از نفوذپذیری یون های هیدروکسید از کاتولیت به آنولیت دوری می کند. اشاره کرد. به جهت دوری از تخریب گوشه و کنار زیست سل های دیافراگمی تدابیری را اندیشیده اند که از گزاره ی آن می قدرت به استعمال ی دوباره RuO2/TiO2 از کاتد های نیکلی و همچنین پوشش دهی مجدد آند استعمال شده حساس فلزات بی اثر اشاره کرد اساسی این فعالیت خیر فقط ایجاد ضایعات محیط زیستی کاهش می‌شود ،در هزینه ها هم شاهد کاهش چشمگیری هستیم. به ادله حلالیت کامل درآب هیچگونه رسوبی روی لوله ها و ادواتی که در رابطه با گل عمل می نمایند برجا نخواهند گذاشت. همچنین مواد قلیایی را به جهت واکنش هایی که به آن نیاز دارند ، نظیر بیوره ، فراهم می کند. یون های سدیم به ملازم آب دارای عبور از غشا به سمت کاتد هجرت می کند و حساس هیدروژن یونیزه شده در قسمت کاتد واکنش می دهد که موجب ساخت سود سوزآور اساسی خلوص بالا می شود. در پروسه تولید کاستیک سودا و کلر به امداد سل جیوه، کاتد خود اهمیت تشکیل آلیاژی از سدیم و جیوه (سدیم آمالگام) در نقش جداکننده فعالیت می کند و بعد از آن اهمیت آب واکنش می دهد تا caustic soda و هیدروژن را در راکتوری جداگانه ایجاد کند.که همین فرمان موجب ساخت جیوه در زمان به کارگیری از سل های جیوه ای و ساخت ازبست در سل های دیافراگمی می شود که ماده ای مضر و سمی میباشد و به جهت گوشه و کنار زیست خطرات جبران ناپذیری را به همپا دارد. یک سکه یک پنی در محلول NaOH ملازم با پاره ای فلز روی گرانولی جوشانده می شود ، رنگ سکه در حدود ۴۵ ثانیه نقره ای می شود. سود پرک برای صنایعی که اهمیت کارداران بیماریزا مواجه می‌شوند نیز کاربرد دارد. در حالی که در آیتم تفکیک یونی پتاسیم هیدروکسید انرژی در مقایسه مهم NaOH دوچندان کم است. کاربردهای سود کاستیک پرک (به انگلیسی: Caustic Soda Flakes) در صنعت فراوان گران قدر است، صنایع متعدد کلیدی رویکردهای گوناگون از این ماده استفاده میکنند. همینطور استفاده از آند فلزی به جای گرافیت از تولید عناصری نظیر سرب و کلر در فاضلاب شهری خود داری می نماید و طول قدمت سل را نیز بهبود می بخشد. درصورتیکه به جای به کارگیری از آب نمک (محلول سدیم کلرید) از محلول کلسیم کلرید یا این که پتاسیم کلرید به تیتر ماده اولیه استعمال شود، کالا واکنش به جای سدیم، حاوی پتاسیم یا این که سدیم هیدروکسید ازمایشگاهی کلسیم خواهد بود. جهت ساخت محیط قلیائی واجب به مراد متفرق شدن ذرات و همچنین ارتقا بازدهی yield گل های بتونایتی.

ایندکسر