در صنعت پلاستیک و لاستیک: به عنوان افزودنی برای پلاستیک و لاتکس. همینطور از آن به تیتر یک ترکیب سورفاکتانت مرجع در آزمایش سمیت به جهت نوع های آبزی و پستانداران استفاده می سدیم لوریل سولفات قیمت شود. همین ماده یک ماده سورفاکتانت می باشد و اثربخشی، قلیل هزینه بودن، فراوانی و سادگی آن به معنای به کارگیری از آن در انواع محصولات آرایشی، پوستی و مصرفی است. در پروتئین پروتئین اصلی فراوانی کم. به جهت این که SLS خطر آفرین تلقی شود، حتمی می باشد مدت زمان طولانی کلیدی پوست در تماس باشد. در مطالعه ای که مهم هدف معین کردن تفاوت در تخریش از نظر متاع و نژاد انجام شد، مقدار از دست دادن بخار آب از نحوه پوست در اثر سدیم لوریل سولفات به عنوان یک طرز اثرگذار در چک اثرات تخریبی سدیم لوریل سولفات به شکل واکنش های آلرژیک در افراد ظواهر میشود. همین ماده یک سورفکتانت موءثر می باشد که در محصولات تمیز کننده خانگی برای کمک به از فی مابین بردن لکه ها و باقی ما‌نده های روغنی مثل لکه های مواد غذایی موجود در فرش ها به کارگیری می شود. سولفات ها می توانند باعث از در میان رفتن یا کمرنگ شدن انواع رنگ مو شوند. سدیم لوریل سولفات از گزاره ترکیبات جامد محسوب می شود که به شکل کریستال و یا این که پودر به رنگ های سفید و کرم چشم می شود. سدیم لوریل سولفات به طور معمول به عنوان یک کریستال یا این که پودر سپید یا کرم رنگی ظاهر میشود. همین ماده از شکستن ویژگی های فیزیکی مواد شوینده که می تواند موجب تشکیل کریستال در انباداری سرد شود پرهیز می کند. غشای میکروارگانیسم ها عمدتا از پروتئین ها و لیپیدها (چربی ها) تشکیل شده است. سدیم لوریل سولفات به تیتر ابزاری تحقیقاتی در بیوشیمی عمل می کند.به طور گسترده ای برای توان آن در ساخت ایراد یا نقص‌ در غشای میکروارگانیسم ها آیتم استفاده قرار می گیرد.

ایندکسر