استخرها به حیث مصالح مورداستفاده نیز به انواع متمایز تقسیم میشوند. فایبرگلاس اصلی ارتفاع عمر بالا، پیشساخته، وینیل، سرامیکی و آجری انواع دیگر مدلهای ایجاد استخر خانگی هستند. ولی خیالتان سهل وآسان باشد، متناسب با هزینهای که میکنید عمر طولانیتری خواهند داشت. ایجاد استخر کلیدی بلوکهای سیمان و بتنریزی در کف ارزانترین گزینه است؛ اما عمر نسبتا کمتری نیز دارند. آنگاه از آن می بایست کف و دیواره استخر را مهم میلگرد به صورت شبکهای آرماتوربندی کرد. بعد کف استخر را صاف کرده و برای ساخت قسمتهای کمعمق و عمیق، آن را شیببندی و بتنریزی میکنند. جهت ایجاد استخر نمی اقتدار در هر سطح ترازی از تراس شما مبادرت به تولید آن کرد. استخرهای روکار مانند یک وان تبارک بر روی مرحله زمین عمل گذاشته میشوند. خاکبرداری در پای شیب ها با خطر رانش خاک همراه میباشد یا این که گودبرداری جهت ایجاد ساختمان های تبارک که به طور متداول اصلی یک سری طبقه در پایین زمین میباشند قابلیت ریزش جداره خاکبرداری و یا این که خراب شدن بنا های همسایه گردد. بلوکهای سیمانی آسانتر و مقرونبهصرفهتر هستند؛ ولی سپس از بلوکگذاری بایستی با ملات حفرههای موجود را اصلی دقت لبریز کرد تا از هدر رفتن آب و ورود نم به زمین دوری شود. در واقع به همین روش هزینههای گرم کردن آب کاهش مییابد. در این سطح حیاتی استعمال از سنگ شفته پشت دیوارههای استخر پر میشود. این مرحله در ایجاد استخر خانگی اهمیت متعددی دارد؛ چون می خواهید تمام روند کار از گرفتن مجوز تا اجرا را به ساخت استخر اب او بسپارید. در ادامه به طور کامل روند ایجاد استخر خانگی را توضیح میدهیم. این را هم در حیث داشته باشید که غیر از هزینه اول ساخت استخر، محافظت از آن هم هزینه دارد. سپس از همین که محل احداث استخر، نقشه استخر و مجوزها آماده شد نوبت به فاز اجرایی میرسد. گودبرداری باید به شکل حرفه ای انجام شده و خاک نواحی اطراف محل ساخت استخر، مبتلا کمترین مشکلی نشود. خاکبرداری و گودبرداری جزء عملیات عمرانی بسیار لبریز خطر می باشد که عدم رعایت اصول ایمنی صدمات غیرقابل جبران جانی و مالی را بدنبال خواهد داشت. هنگام گشت و گذار در استخر ، اطمینان حاصل نمایید که فضای به اندازه به جهت کارگزاشتن اثاثیه جانبی مثل دوش آبگرم ، تخته های غواصی ، صندلی های نیمکت و ابزار وجود دارد. برای این منظور میتوانید از فیلترهای تصفیه شنی و کارتریجی استفاده کنید. قبل از هر کاری بایستی بودجهای که میتوانید به ساخت استخر اختصاص دهید را تعیین کنید.

ایندکسر