از دلایل زیبایی شکل بازیگران، لبخند هالیوودی:خیلی از اشخاص در ارتفاع هفته به مرکز جراحی زیبایی لیمون مراجعه می کنند و خواستار هالیوودی نمودن لبخندشان هستند، چراکه معتقدند اکران دندانهای قبلی آن ها زیباییشان را ارتقا می دهد. تقریباً تا یک هفته پس از عمل، این مشکلات و عارضه ها برطرف می شوند. بعضا افراد با لب های باریکی میباشند که از همین مسئله ناراضی هستند، لیفت سانترال لب می تواند به چنین لیفت سانترال لب اینستاگرام کسانی کمک کند. لیفت لب می تواند آیتم مضاعف لطف به جهت افراد سن بالا باشد. میدانیم که سناریو دندان های پیشین بالا در زیبایی و جذابیت خانم ها فراوان اثر گذاری گذار است. تناسب در بین اجزای شکل از موضوعات دوچندان مهمی میباشد که می بایست به آن اعتنا کرد؛ زیرا در زیبایی چهره زیاد مفید است. یک عدد از جراحی هایی که سبب تولید تازگی و زیبایی بیشتر در چهره می شود جراحی سانترال لب است. بر اثر ارتقا سن فاصله در بین لب بالا و بینی عمده شود و این امر باعث می شود تا در زمانه خندیدن دندان ها نمای زیبایی خود را نداشته باشند و این دلیلی هست که موجب می گرد تا اشخاص رغبت به انجام جراحی لیفت سانترال لب داشته باشند. لب های خویش را پس از جراحی مرطوب نگه دارید. در همین روش میتوان گفت دست جراح بازتر میباشد چرا بر اثر نوع برشی که در پایین بینی ساخت میشود پزشک معالج میتواند نواحی کلی تری را پایین معالجه قرار دهد اعم از نصیب مرکزی و همینطور نصیب های چپ و راست لب ها ، علت اسم این لیفت آن است که جور برشی که در همین جراحی تولید می‌گردد حالتی مشابه یک شاخ گاو دارااست . همینطور ممکن میباشد در اطراف دهن خود کمی کبودی داشته باشید. همینطور این جراحی می تواند به بهبود اسکار ذیل بینی امداد کند. بعضا افراد وجود دارا‌هستند که در حوزه‌ ذیل بینی اشان کلیدی اسکار و جای زخم میباشند که سانترال لب زیبایی مجدد به آن می دهد. آنچه حائز حساس هست همین میباشد که بدانید با ارتقاء سن به تدریج زیبایی لب ها کاهش می یابد. لب بالا در فرد جوان، علاوه بر این که حجم دارد و حکایت از قوی بودن عضلات آن می کند، به راحتی حساس به کارگیری از عضله ها بالا غالب لب، اهمیت بالا کشیده می شود و همین موضوع منجر به کاهش مسافت بینی تا لب می شود. بخش اعظمی از اشخاص در رابطه با هزینه سانترال لب سوال دارند. بسیاری از افراد بر این باورند که با نشان دادن دندان های قبلی حیاتی لبخند زیباتری هستند. در لیفت لب بالا مهم نخ که دارای تیتر سانترال لب بالا هم بیان میگردد ، به دو روش پوست مازاد لب بالایی را برداشته و از طول آن می کاهند.

ایندکسر