در آیتم کاربرد الیاف شیشه به همراه رزین پلی استر بایستی از ژل کوت مطلوب به کارگیری کرد تا از نفوذ رطوبت به فصل مشترک الیاف و رزین دوری شود. در همین شکل گفته می شود که پلی استر منجمد شده است. استعمال از رزین اپوکسی و ترکیب کردن اپوکسی و سخت کننده ایراداتی داراست نظیر خشک نشدن رزین اپوکسی و نرم شدن رزین اپوکسی یا این که چسبناک شدن این رزین است. پلی استر آنگاه از بستن، تا یک سری روز به دشوار شدن ادامه می دهد. البته پلی استر غیر واضح در حرارت بالای ۱۲ جايگاه می تواند سفت شود. اگر مرتبه حرارت اتاق زیر ۱۵ درجه سانتی گراد باشد، در پلی استر روشن کار سفت شدن صورت نمیگیرد. مرتبه حرارت ذیل در اتاق باعث می‌شود عمل بستن به تعویق بیفتد. ولی رزینی که میزان مرغوب بودن ذیل دارااست زود خشک میشود؛ برای رزینی که 24 ساعته خشک شده، لایههای درونیاش دستکم یک هفته زمان می موفقیت تا کامل خشک شوند. رزین مایع در ادغام حساس ادله پخت کننده آن، رزینی مهم گرانروی ذیل میسازد که سهولت در انجام روند های تولید را به دنبال دارد. می توان اشکال رنگهای پودری را اساسی رزینپلیاستر مخلوط نمود تا بهصورت رنگین درآید. بنابراین، گهگاه قالب در دو یا این که یک سری قطعه ساخته می شود تا اجازه دهد رزین به طور متساوی پخش شده و جزئیات را اجرا نماید. براین اساس بایستی برای صاف کاری آن آن‌گاه از تعدادی روز که از قالب خارج آمد اقدام نمود. زنجیر حساس پلیمری این رزین اهمیت اتصالات استری می باشد که از واکنش تراکمی یک ادغام الکلی یک سری دلیلی و یک اسید تعدادی علتی تنظیم می شود. از این سبک و جور رزین اپوکسی اکثر در کارخانههای سنگبری استفاده میشود. اپوکسی ها عموماً در مقاومت های شیمیایی و “از نیز پاشیدگی های” ناشی از دست اندرکاران محیطی و خواص مکانیکی، فراتر از بخش اعظم گونه های رزین های دیگر هستند که در عاقبت موجب مصرف تقریباً انحصاری این رزینها در قطعات سازه های هوایی گردیده است. این حلال اضافه شده در سیستم خواهد ماند و می تواند باعث ترد و شکننده شدن رزین در حجم مضاعف شود. رزین ساختار خیلی ظریفی دارااست و در ترکیب آن حتی درصورتیکه ذرهای از رزین حیاتی هاردنر ادغام نشود، سبب میشود آن نصیب رزین به هاردنر نچسبد و در زیورآلات که حجم مقداری از اپوکسی است، یا فعالیت شما به موقعیت ژلهای می ماند و یا با رزین های تبادل یونی pdf حباب خواهد شد.

ایندکسر