گاز ثروت ملی مردمان ایران هست براین اساس بایستی حداکثر به کارگیری از آن رخ گیرد.برای اینکه ما بتوانیم از همین ثروت ملی بخوبی به کار گیری ونگهداری نماییم بایستی از تجهیزات مطلوب به کارگیری نماییم که یک عدد از همین تجهیزات مخازن و پمپ های نگهداری مواد شیمیایی نظیر گاز و نفت است.ما در این پژوهش سعی بر آن کردیم که به روش ای تازه به این دو موضوع دارای یعنی پمپ ها و مخازن بپردازیم. از سوی دیگر اهمیت توجه به ترقی هایی که کشورمان در سال های اخیر داشته و دیده انداز هایی که برای ترقی صنعت علی الخصوص صنعت های مربوط به نفت و گاز و دیگر مواد شیمیایی لبریز اهمیت دارد بر لزوم آشنایی یک مهندس شیمی اساسی پمپ ها و مخازن می افزاید. اصولا پروانه های دودهنه حساس نیروی محوری Trust کاهش البته هزینه ساخت گرانتر میباشند.همچنین پروانه های باز و نصفه گشوده از نظر هزینه ایجاد ارزانتر میباشند.مشخصه های مایع و وجود ذرات جامد،روانی وناروانی مایع وپارامترهایی ازاین قبیل درنوع به کارگیری از ایمپلرموثرهستند.پروانه های باز درپمپ های محوری وبسته در پمپ های شعاعی بکار میروند.که به جهت گونه باز به جهت مایعات حاوی ذرات جامد و الیاف دار جور بسته برای مایع های تمیز و بدون ذرات شناور مناسب می باشند. پمپهای دوزینگ BT به رخ دیواری کارگزاشتن میشوند، البته به منظور احترام به لحاظ و سلیقه خرید کننده یک سری فرعی از همین پمپ که به اسم BTB نامگذاری شده اهمیت قابلیت کارگزاری بر روی زمین طراحی گردیده است. بدین ترتیب ساده ترین جور پروانه،پروانه گشوده بوده که برای انتقال مایعات حاوی ناخالصی جامدشناوربکارمیرود.پروانه نیم باز هم برای مایعات رسوب زا بکار برده میشود.کاربرد پروانه بسته نیز در ظرفیت های بالا و به دودسته یک چشمی و دوچشمی تقسیم میشود. تعریف پمپ: پمپ یا تُلُمبه وسیلهای مکانیکی به جهت انتقال مایعات می باشد که کلیدی افزایش فشار جریان آن، قابلیت و امکان جابجایی مایعات را به ارتفاعی فراتر (با ارتقاء هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) آماده میآورد. ج- شافت :نقش دارای شافت انتقال گشتاور وارده،به زمان روش اندازی و عملکردو همینطور به تیتر نشیمنگاه و تکیه گهگاه به جهت دیگر دوزینگ پمپ زیمنس قطعات دوار است. محرک دیزکی هم موتوری می باشد که اساسی سوخت فسیلی غالبا گازوئیل عمل میکند.خروجی محرک به کمک کوپلینگ به میل محور پمپ متصل شده و این میل محور وارد محفظه آب بندی میشود . پوسته: که نصیب اکثر آن پروانه و شافت است. دراین پمپ نصیب اعظم فشار مایع را نیروی پرتاب پره های پروانه تامین می نماید . اولی مثال های پمپ ها که نیروی محرک آن‌ها به وسیله انسان یاحیوانات تامین میشد، توسط مصریان باستان در 17 قرن پیش از تولد مسیح ساخته شد و گزینه به کارگیری قرار گفتند.آنها توانسته بودند آب را اهمیت پمپ های رفت و برگشتی از عمق 91.5 متر ی زمین بیرون بکشند.

ایندکسر