یک عدد از دارای ترین کاربردهای دوزینگ پمپ یا این که chemical pump ، تزریق مواد اسیدی، گشوده و کلر در استخر و تجهیزات دارای ربط اصلی تصفیه فاضلاب می باشد. جدار اين پمپ به شکل حلزوني ساخته شده و مايع كه داراي سرعت نيز مي باشد از نصیب حلزوني به طرف مدخل خروجي پمپ رانده مي شود. پمپ سرو صدا دارد: آب محل ورود به پمپ به اندازه به اندازه نبوده است. البته بهجای یک جریان آرام و ثابت، پمپ توسط یک سیمپیچ برقی در دست گرفتن پمپ دوزینگ مواد شیمیایی میشود. این پمپ ها اساسی متاع های پلی پروپیلن و پی وی سی و پی وی دی اف و استیل ضد زنگ در بازار موجود هستند و کمترین گنجایش دبی موجود برای آن ها هم یک لیتر بر ساعت و فشار 10 توشه است. به جهت اکران قطعات پمپ ازنوع ساده، پمپ های یک تراز ای اهمیت یک دهانه مکش استعمال شده است. پمپ ترازو گیری نوعی پمپ هست که هدف آن تزریق یک ماده شیمیایی مایع به هر مدل سیال است. یک چیزی در میان پره های پمپ گیر کرده. اصولا پروانه های دودهنه اهمیت نیروی محوری Trust کاهش البته هزینه ایجاد گرانتر میباشند.همچنین پروانه های باز و نیمه باز از نظر هزینه ساخت ارزانتر میباشند.مشخصه های مایع و وجود ذرات جامد،روانی وناروانی مایع وپارامترهایی ازاین قبیل درنوع به کارگیری از ایمپلرموثرهستند.پروانه های باز درپمپ های محوری وبسته در پمپ های شعاعی بکار میروند.که به جهت گونه باز به جهت مایعات حاوی ذرات جامد و الیاف دار جور بسته برای مایع های تمیز و سوای ذرات شناور مناسب می باشند. زمانی که نیاز به انتقال مایعات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد. به تیتر مثال درصورتیکه سازنده توجه دستگاه را 1٪ اعلام کرده باشد به‌این معناست که در هر نقطه در بین دبی 1 تا 100 درصد، توجه دوزینگ پمپ مربوطه يكسان مي باشد. ممکن هست بعضی از قسمت های پمپ سائیده شده است. از مزایای همین پمپ ها عدم تماس سیال دارای قطعات مکانیکی پمپ و در نتیجه عدم خوردگی و جراحت به آن ها می باشد.

ایندکسر