از کاربرد های همین نوع می قدرت به به کارگیری در فضا هایی که ارتفاع پرتاب بلند دارای تغییر تحول زاویه 30 جايگاه در دریچه آیتم نیاز میباشد از پاراگراف فضاهایی که طول پرتاب مورد نیاز نصف طول سقف باشد اشاره نمود. دریچه خطی 30 سکو همانطور که از نامش پیداست هوای عبوری از خود را اهمیت 30 مرتبه تغییر‌و تحول زاویه جهت حرکت هوا، از خود عبور می دهد. همین دسته از دریچه های خطی اساسی سطح موثر مناسب و افت فشار قلیل است. از حیث ظاهری شکل هندسی همین جنس می تواند چهارگوش، گرد و تایلی باشد. ۶- روزنه سقفی تایلی فارغ از فریمِ ترکیبی اصلی روزنه گرد تخت( دریچه سقفی قابل تنظیم بلندگویی). روزنه سقفی تایلی کلیدی دریچه گرد تخت به طور کلی از یک ورقه فِلَت از محصول آلومینیوم مهم ضخامت یک میلیمتر که یک روزنه گرد تخت مهم قطرهای متنوع در مرکز آن تعبیه شده صحیح شده است.این مدل دریچه سقفی نیز می تواند بصورت کاغذ مستقلِ چهارگوش ساخته شود و نیز می تواند بصورتِ کاغذ تایلی اهمیت فِریم ساخته و عرضه گردد.این روزنه می تواند بصورت رابطِ گرد به لاین اصلیِ کانال هوا مرتبط گردد. روزنه سقفی چهار طرفه نیز می تواند به رخ مستقل بر روی سقف تعبیه و نصب شود و هم می تواند بر محل حفره تایل های سقف کاذب نصب و تعبیه شود. جهت ارتقا فشار پشت دریچه خطی و همگن و یکنواخت کردن جریان خروجی در طول روزنه از پلنیوم باکس ها می توان به کار گیری نمود که نیز به شکل مونتاژ و هم غیر مونتاژ به مشتریان گرامی ارائه می گردند. دریچه های خطی 30 درجه دو طرفه عموما بر روی سقف در سقف بدور از دیوارهای جانبی آیتم استفاده قرار میگیرند. روزنه خطی صفر سکو می تواند ملازم حیاتی دمپرهای پشت روزنه ای موازی و متقابل سفارش گذاری می شود. این روزنه سقفی از یک ورقه ی فلتِ آلومینیومی که کناره آن بصورت حاشیه دوسانتی بصورت نود درجه خم خورده و یک عدد دریچه چهارطرفه سقفی در ابعادِ کوچکتر در داخلِ آن تشکیل یافته ، که ولی این روزنه چهارطرفه سقفی میتواند یا این که بصورت موازی اهمیت ابعادِ ورقه فلت یا بصورتِ لوزی در درون آن قرارگیرد. پخش هوا بوسیله این روزنه به رخ 360 مرتبه انجام می گیرد. روزنه سقفی چهار گوش پره هایی دارد که می توانند هوا را در جهت های گوناگون پخش کنند. این پره ها می توانند هوا را در جهت های یک الی چهار طرف پخش می کند. دریچه سقفی چهار طرفه اساسی پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد و خرید کننده می تواند مطابق نیاز و سلیقه خویش هر رنگی را برای آن گزینش کند . باطن این روزنه به شکلی ساخته شده می باشد که هوایی که برای عبور از معبر روزنه می باشد را به هر چهار طرف همین دریچه تقسیم می کند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دریچه سقفی گرد تخت بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر