نتیجه ها مطالعات نشان می‌دهد که استعمال از محلول پتاس به صورت موضعی ایمن بوده و می توان به لطف به جهت درمان زگیلها به کارگیری شود. وقتی پیوندهای ترکیبی در برعلیه ارتقا دما تا مقدار زیادی، گسیخته نمی شوند، نشان میدهد ترکیب، پایداری حرارتی بالایی دارد و در دمای بالا قابل به کارگیری است. در نحوه جدید پتاسیم هیدروکسید از الکترولیز محلول پتاسیم کلرید ساخته می شود که در واقع نیز تراز شیوه ساخت سدیم هیدروکسید (فرآیند کلرآلکالی) به شمار میرود. صابونهای پتاسیم به استدلال نرمی و حلالیت بالا احتیاج به آب کمتری برای درآمدن به شرایط مایع دارند؛ به همین برهان غلظت عاملهای پاککنندهی در آنها نسبت به صابونهای مایع سدیم هیدروکسید بخش اعظم است. استفاده از پتاس به ویژه به جهت گیاهانی که نسبت به یونهای کلرید حساساند، دوچندان مناسب است. پتاسیم هیدروکسید به همان نسبت که میل به اسیدها دارد، دارای اکسیدها هم وارد واکنش می شود. انحلال در آب گرما ایجاد می کند، بدین ترتیب زمانی که همین ماده به آب بیشتر می شود، می تواند یک واکنش شدید تولید کند. گاز هیدروژن و کلر ایجاد شده در این پروسه به ترتیب محصولات جانبی کاتدی و آندی محسوب میشوند. به طور کلی در صنعت های مختلف، سدیم هیدروکسید به عامل ارزش پایینتر به پتاس ترجیح دیتا میشود. سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) به طور کلی پتاس را (به تیتر افزودنی غذایی مستقیم) در صورتی که به شکلی درست مصرف شود، ایمن به حساب میآورد. جداسازی فضای آندی و کاتدی در سلول الکتروشیمیایی برای انجام این واکنش بسیار لازم است. در پیشین نیز از پتاس برای درمان زگیل استفاده میشد. همچنین زمان بررسی گزینه های ذخیره سازی خود، مطمئن گردید که یک سیستم مهار ثانویه را در حیث گرفته اید. در سیستم عدد دهی E، عدد پتاس برابر حیاتی E525 است. تهیه پتاسیم هیدروکسید خالص فراوان سخت میباشد چون رغبت دارااست حساس رطوبت، دی اکسید کربن و بقیه ناخالصی هایی که حیاتی آن ها در تماس است، واکنش نشان دهد.

ایندکسر