خرید و فروش زمین در شمال – قیمت های استثنایی

موکت در بازار متری ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان بود. خصوصیت جالب و متحیرکننده پروژه اکباتان این میباشد که ساختمانهای شهرک به نحوی ساخته شدند که در علیه زمین لرزه تا ۹ ریشتر مقاومت داشته باشند وکارشناسان شهرسازی قدمت موءثر این شهرک را ۳۰۰ سال تخمین بزنند. به طور معمول، یک پروژه متاورس نقشه خویش را به مناطق کوچکتر تقسیم می‌کند و آنها را در یک یا یک سری پروژه مزایده زمین به فروش میرساند. آنان زمان خرید املاک نو یا این که زمین های کشاورزی به جهت فروش در ترکیه، مالیات زیادی را پرداخت نمی کنند. گلزار شبستری میگوید: «وقتی آغاز به پیشفروش خانهها کردم، آنها را متری ۳ هزار تومان میفروختم. آن گاه از آنکه ۲ هزار خانه را فروختم، متوجه شدم بعضا افرادی که این خانهها را حیاتی ۲۵درصد پیش پرداخت خریداری کرده بودند، آپارتمانها را ۱۰۰ هزار تومان گرانتر میفروشند. از گزاره متداولترین چالشهای معاملات زمین فروش زمین در اسالم گیلان هستند. حساس توجه به ارتقاء نرخ دلار در طی سال های اخیر تجربه نشان داده چنانچه ساکن بیرون مرز و بوم می‌باشید و بها زمین یا این که ملک کلنگی خویش را به دلار چک میکنید در صورت محافظت آن زیان خواهید کرد مگر آنکه زمین شما در ناحیه ای قرار گرفته باشد که آن محدوده آبادانی و رونق خاصی گرفته باشد در غیر اینصورت حفظ زمین یا این که ملک کلنگی در جایی که رویش خویش را انجام داده باعث ضرر و زیان شما اهمیت تبدیل آن به دلار روز خواهد شد . به ویژه کار های تجاری همین شهرها برای سرمایه گذاران در سطح راضی بودن گوشه ای قرار دارد. در گزینه همین جور زمین ها اضطراری میباشد احتیاط کرده و قبل از قرارداد استعلام های اضطراری را بگیرید. چنانچه دانش به اندازه نسبت به چگونگی چنین معامله­ ای نداشته باشید، امکان دارد که تصمیم شما موجبات مشقت و سختی و در انتظار ماندن نوبت دادرسی و رسیدگی های قضایی شود. پول به اندازه برای خرید همین زمین نداشتم. دور اکباتان هم هنوز زمین خالی موجود بود. ناگهان دیدیم که تقاضاها به جهت خرید کردن خیلی اکثر از ۴ هزار و ۵۰۰ آپارتمانی بود که در دست تولید بود. ناگهان صاحب و مالک ۱۰۰ میلیون تومان پول شدم. به این خاطر با دوستم «عباس مسفروش» سهم دار شدم و مبلغ ۵ میلیون چکی را که او دیتا بود برای خرید این زمین به نظامالسلطنه پرداخت کردم. بازار سیاه عجیبی ایجاد شده بود. اولیه مشتری نقدی آپارتمانها، شرکت هواپیمایی هما بود. اکباتان اولیه شهرک و گروه ساختمانی استاندارد در خاورمیانه میباشد که ۱۰۰درصد ساختمان است و ۱۰۰درصد فضای سبز. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای فروش زمین در دستک گیلان وب سایت خود باشید.

حتما بخوانید:  با هم نگاهی به این دورههای آموزش شبکه میاندازیم