اکثر اوقات تایم ها در تنظیم ترکیباتى مثل آنتى اکسیدان ها، A ایزوبوتیل کتن، بیس فنل علف کش ها، کتن هاى سنگین، تغلیظ فرمالدئید و دى فنال آمین، و ویتامین هاى میانى گزینه استفاده است. استون به عبارتی اثری را داراست که در پاک نمودن لکه ها، رنگ ها و رزین ها دارد، بر روی لاک ناخن نیز، دارد. استون در انواع متفاوتی از کاربردهای طبی و اثاثیه آرایشی به کارگیری می شود و همچنین به عنوان یک جزء در مواد افزودنی مواد غذایی و بسته بندی مواد غذایی و همینطور در پاک نمودن لاک ناخن قابل استعمال است. همین مواد به همان سرعتی چسب می چسبند. چنانچه در آنجا از استون استعمال می کنید، می توانید تصور نمایید که لجبازترین لکه ها را هم می اقتدار مهم استون از فی مابین برد. حتی چنانچه از استون به تیتر چسب استفاده شود، در واقع چسب نیست. پس از آن زمان، در طول جنگ جهانی اول، استون اصلی به کارگیری از تخمیر استون-بوتانول-اتانول بوسیله باکتری کلسترودیم استوبوتیلیکوم ساخت شد. خانم ها حساس استون آشنا هستند. همچنین به استدلال حلالیت اهمیت بخش اعظمی از حلالهای آلی، آب و روغنها در عصاره گیری هم به کارگیری میشود. و همچنین برای از فی مابین بردن لکه های مختص اسلاید های میکروسکوپ به کار گیری می شود. همین ماده برای رقیق نمودن رزینهای پلی استری، تمیزکردن ابزار های استفاده شده دارای آن و حل شدن اپوکسی ها وچسب ها قبل از سفت شدن آن فروش سنگ استون به کار گیری می شود. خرید استون بشکه ای برای فعالیت های متعدد در صنعت های زیادی انجام می شود. حدود نیمی از استون موجود در تحت اتمسفر از واکنش میان مواد شیمیایی مختلف و نور بدست می آید. لکه ها می توانند در بخش اعظمی از سطح های مختلف ظواهر شوند. و سرانجام، هنگام چسباندن، بایستی پنجره ها را هم باز کنید تا از تهویه مطلوب اطمینان حاصل کنید. خاموش کننده های مناسب : کربن دی اکسید و پودر خشک شیمیایی دو خاموش کننده مناسب جهت خاموش نمودن آتش حاصل از استون هستند.

ایندکسر