در بعضی از ساختمان ها به علت مدل معماری و یا این که حجم فضا قابلیت و امکان استفاده از مدلهای مرسوم اسپلیت وجود ندارد و یا در رخ استفاده، بایستی از تعداد متعددی دستگاه امداد گرفت و همینطور چنانچه نیاز به هوای جدید در فضای آیتم تهویه وجود داشته باشد، قابلیت ارائه دستکم هوای جدید اهمیت مدلهای دیواری وجود ندارد و یا این که جهت محافظت زیبایی فضا، قابلیت و امکان کارگزاری سیستم های دیواری و رادیاتور وجود نداشته باشد. باید تفسیر اعطا کرد که هواساز به تیتر یک ترمینال فقط انتقال دهنده سوزوسرما و گرمای آبی است که از روش چیلر و دیگ مهیا شده و به درون کویل انتقال یافته هست و به تنهایی صرفا یک دمنده می باشد در حالیکه داکت اسپلیت اهمیت استفاده از مبرد و به امداد کندانسور هوای مطبوع را تامین می کند. براین اساس یک سیستم داکت اسپلیت می تواند هم اندازه حیاتی چند دستگاه اسپلیت عادی به شمار بیاید. در ارتباط اهمیت گونه های داکت اسپلیت می بایست گفت که تولید همین متاع در مدلهای متمایز صورت می گیرد که هر یک می تواند گزینه مناسبتری برای هر گونه محلی باشد. کویل آب گرم که یک کویل مسی مارپیچ ۲ ردیفه یا ۳ ردیفه می باشد، آب گرم باطن آن می گردد و به عبارتی حرفه هوا ساز این توشه هوا را از روی آن عبور می دهد، گرمای آب را می گیرد و تبدیل به هوای گرم می کند و آن را به فضاهای موردنیاز ارسال داکت اسپلیت توشیبا می کند. منظور از اینورتور به کار گیری از فناوری بدور متغیر می باشد که در آن ها تفاوت دارد. همین مدلها به جهت فضا هایی که حصر کمتری نسبت به صدا و بعدها دارا‌هستند استعمال می شود و اصلی در لحاظ گرفتن میزان افت فشار ساخت شده در داخل نتورک به آن وصل می گردد و معمولا به جهت اتاقهای پهناور و سالن نشیمن و پذیرایی گزینه استفاده قرار می گیرد. ولی داکت اسپلیت همانند دیگر اقسام کولر گازی به تنهایی وظیفه تهویه محیط مورد حیث را به عهده می گیرد و فقط از لحاظ مدل توزیع هوا در محیط مهم هواساز مشابهت دارد. کارایی خنک سازی داکت اسپلیت مثل اسپلیت یا این که کولر گازی است، ولی اثر گرمایشی آن به شیوهای دیگر انجام می­شود. تفاوت کولرگازی و داکت اسپلیت در همین هست که داکت اسپلیت از دو بخش جدا از هم تهیه شده و عمل خنک سازی هوا را انجام می دهد. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه داکت اسپلیت سامسونگ 60000 بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر