گاه در همین مورد تریم جراحی حتمی می شود .ضربات لاله گوش : شامل ضربات پیروز ، له کننده ( شایع در در میان ورزشکاران ) و .. می باشد . بدشکلی پایک حلزونی به حالتی گفته می شود که پایک حلزونی گوش به رخ غیرطبیعی به طرف خارج پررنگ شده و لاله گوش را از وسط به دو قسمت کرده باشد. بعد از آن غضروف باقی مانده را در محل مناسب خود جاسازی می نماید و حیاتی بخیه ی داخلی شکل نو آن را نگهداری می کند. تکنیک خاصی که دکتر شما انتخاب می کند، محل برش و جای بخیه ها را مشخص می کند. 2. برای مرخصی گرفتن از محل کار خود ، به مدت تعدادی روز سپس از جراحی ، هماهنگی های حتمی را انجام دهید. جراح موبایل را بیابید ، که آموزش های جامعی را در همین حوزه اخذ کرده ، و مهم خصوصیت های دقیق و ظریف گوش ها به لطف شناخت دارااست و دفعات متعددی ، همین جراحی را انجام دیتا است. در همین طریق به جهت کسانی که گوش آن ها تشکیل نشده است، به یاری انوع پروتز و جاگذاری آن ها ذیل گوش، یا این که شکل دهی به کمک دنده، گوش می سازند. همین خیلی مهم می باشد که کلیه ی جنبه های جراحی زیبایی گوش خود را شعور کنید. 3. به اشخاص سیگاری توصیه می شود تا قبل از جراحی ، به منظور پیشگیری از پیدایش دلایل جانبی ، به کار گیری سیگار درمان گوش برجسته کودک را رخنه کنید. کارمندان طبابت ، دستورالعمل های ویژه ای را در اختیار شما قرار می دهند ، که با دنبال نمودن دقیق آن ها می توانید از یک تجربه خوشایند بهره مند شوید. ما برای امداد به شما یک لیست از سوالاتی که باید از جراح زیبایی گوش خویش پرسش کنید تنظیم کرده ایم که می توانید برای آغاز یک جلسه ی مشاوره ی خوب از آن استفاده عمل گوش برجسته کنید. 5. در روز مراحل ، موهایتان را به طور تام بشویید ، و لباس راحت و گشاد بر بدن کنید. چه مدت پس از عمل اتوپلاستی نتایج آن را مشاهده خواهم کرد؟ جلسه ی مشاوره این فرصت را به شما می دهد که تمامی ی سوالاتتان را از دکتر معالج بپرسید.

ایندکسر