به طور معمول سپس از انجام لیپوساکشن پوست استحکام نخستین خویش را از دست می دهد ولی به طور کلی نتایج لیپو ساکشن را تا زمانی که وزن خویش را نگهداری می نمایید می توانید بازدید کنید. لیپوساکشن میتواند به عنوان یک شیوه مستقل یا هم‌زمان اصلی سایر جراحیهای پلاستیک یا این که اصلاحاتی نظیر پهناور کردن پستان، لیفت شکل یا ابدومینوپلاستی “abdominoplasty” (شکم) انجام شود. برای مثال بها لیپوساکشن شکم و پهلو در تهران در سال 1400 از حدود 12 میلیون تومان شروع میشود. لیپوساکشن قدرتی یا لیپوساکشن ارتعاشی (PAL) از لرزش کانولای برای ساکشن استعمال میکند. اخیر اعتنا زیادی به کشیدن پوست در حین یا این که بعداز لیپوساکشن به وسیله دستگاههای متفاوت مثل لیرز و دستگاههای رادیو فرکانس یا این که مادون قرمز رنگ یا این که اولتراساند شده ولی هنوز شواهد کافی برای پیشنهاد نمودن این دستگاهها وجود ندارد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بخش اعظم دارای کلینیک آوینا واقع در کرج تماس بگیرید تا هم اهمیت یکی از بهترین کلینیک های زیبایی مرحله کرج آشنا گردید و هم در کمال ادب و اطمینان خدمات گزینه نظرتان را دریافت کنید. سپس حساس استفاده از دستگاه ساکشن، این چربی ها از بافت گزینه لحاظ خارج جدیدترین فعالیت لیپوساکشن می شود. این متد در همه کار های لیپوساکشن مورد به کارگیری قرار می گیرد و به همین رخ میباشد که یک محلول حاوی داروی بی حسی موضعی ( مثلا لیدوکائین ) قبل از شروع کار در بخش های آیتم نظر ، تزریق می گردد ؛ که در پی آن ، علاوه بر این که بی حسی گزینه نیاز حاصل می گردد ، عروق خونی را منقبض نموده و ریسک پیدایش خونریزی را کاهش می دهد. همچنین ممکن هست واجب باشد که تستهای آزمایشگاهی مشخصی را قبل از فعالیت انجام دهید. در صورتی که مقدار متعددی چربی حذف شود – یا این که چنانچه قصد دارید مراحل دیگری را در به عبارتی روزگار عملتان انجام دهید – جراحی شما ممکن است در بیمارستان انجام شود که پس از آن نیاز به یک شب بستری شدن در بیمارستان را خواهید داشت. لیپوساکشن به عنوان یک فعالیت جراحی بزرگ، خطرات و پتانسیل ساخت عوارض را به همپا دارد. دلایل عمومی فعالیت جراحی لیپوساکشن و لیزر لیپولیز شامل چه مواردی است؟

ایندکسر