میزان شیوع ژنیکوماستی در آمارها متعدد ولی نسبتا بالا و حدود ۳۳ تا ۴۴ درصد می باشد. هزینه جراحی بسته به مقدار اصلاح انجام شده، مهارت جراح و شرایط جغرافیایی محل کار مختلف است. در صورتی که هیچ یک از این روشها جواب نداده باشند، عمل ریز کردن سینه مردان نهایی روش حل پیشنهادی میباشد. در نوجوانانی که هیچ علت ظاهری برای ژنیکوماستی ندارند، دکتر شاید آنالیز های عصر ای را هر سه تا شش ماه یکبار پیشنهاد کند تا معین شود آیا موقعیت خودبه خود بهبود می یابد یا این که خیر. اصلی همین حال، طرز معالجه در صورتی ضروری می شود که ژنیکوماستی به خودی خود بهبود نیابد و یا این که منجر درد قابل توجه، حساسیت به لمس و یا شرمندگی شود. اگر‌چه درجه آن کمی شدیدتر است البته در لباسهای گشاد خیلی قابل دقت نیست. اگر علیرغم معالجه و یا این که چک کردن اول هنوز هم گرفتار تبارک شدگی قابل دقت پستان هستید، دکتر احتمال دارد فعالیت جراحی ژنیکوماستی خفیف را سفارش کند. درصورتیکه از ژینکوماستی رنج میبرید انجام کار کوچک نمودن سینه مردان میتواند آیتم مناسبی به جهت درمان آن باشد. روشهای متفاوتی به جهت انجام کار ژنیکوماستی وجود دارد که به حالت بیمار بستگی دارد. گریدهای متفاوتی از ژنیکوماستی وجود دارد که میتوان آن ها را در 4 نوع مختلف قرار داد. دکتر همینطور معاینه فیزیکی انجام خواهد بخشید که شامل بررسی دقیق از بافت پستان، شکم و اندام تناسلی می شود. سینههای برجسته، یکی از از اصلیترین نشونههای اندام خانوماس که در آقایون وجود نداره. ژنیکوماستی درواقع از عدم تعادل در میان هورمونهای استروژن و تستوسترون به وجود میآید.

ایندکسر