١٦سالی است سگ خانگی دارد. تازه غذایش خودش ماجرا دارد. زبانبسته آزاری ندارد، اما منظور دارد. مجهز نمودن رده های متفاوت اداره تمام گمرک آستارا اصلی هدف همسو شدن دارای فعالیت های گمرک سرزمین و همچنین گمرک جهانی در فرمان کار قرار دارااست و فعالیت در همین گمرک بر مبنای ضابطه است. صرفا هنگامی در اتاق برای خارج شدن سگ باز می شود که سگ پارس نکند. سگ ها کلیدی نیز رابطه برقرارمی نمایند ولی به جهت خودشان قلمرو ومرزی را معین می نمایند که هیچکس حق وارد شدن به قلمرویشان را ندارد. ویزیت یک دامپزشک بی آلایش از ۱۰۰ هزار تومان آغاز می شود که بایستی ماهی ۲ بار انجام شود و درصورتیکه بدشانسی بیاورید و حیوان از حضور در کلینیک پریشان‌حال باشد مجبورید هزینه بیشتری برای ویزیتش در منزل بپردازید که گاه به ۵۰۰- ۶۰۰ هزار تومان نیز می رسد و بها داروهایش نیز بالاست.در ۶و۷ سالگی سگ ها دیگر از سن جوانی عبور کردهاند و هزار نوع درد و مرض. هنگامی که سگ شروع به پارس کرد، مهم صدای محکم کلمه و واژه نه را گفته و مهم آبپاش سگ را خیس نمایید یکسری توشه همین عمل را در روز انجام دهید. در صورتیکه که سگ شما حساس کمتر وزن نیز مواجه شده میباشد قطعا به دامپزشک مراجعه کنید. نفس بد بو: نفس سگها غالبا بوی ناخوشایندی دارد، اما درصورتیکه بوی ناخوشایند آن تغییر تحول قابل توجهی کرده میباشد به دامپزشک مراجعه کنید. میگویم که خوب شما را مشغول کرده و هر روز به بهانه او ورزش و پیادهروی نیز میکنید. این‌که به بهانه این سگ پیادهروی بیایم بد نیست، البته دیگر خسته شدهام. ولی اینها مسئله او نیست. داخل مرزوبوم قطعا باید ویلا یا این که منزل اجاره کنم تا او را نیز یار خودم ببرم. روزی ٢ و حتی ٣ توشه نیز میگردد که به بوستان بیاید تا «چیکو» هوایی بخورد و حیاتی دوستانش بازی بکند. می گوید : «اگر یک روز او را به پارک نیاورم افسرده میشود، بدخلقی میکند، گوشهای کز می‌نماید و آن روز من دیگر روز نیست.» «چیکو» را پسرش ٨ ماه پیش خریده ٢ و خرید سگ 100 هزار تومانی جیبی در کرج نیم میلیون تومن. «پتی» پاره ای بیش از دیگران بازیگوشی مینماید و صاحبش در حالی که او را توبیخ میکند، میگوید درصورتیکه اذیت کنی فردا از پارک خبری نیست. الان نیز دانشجوست و به هیچ وجه وقت نمی کند و او بایستی از حیوان لهجه بسته مراقبت کند. به خاطر او از همگی کارم میزنم. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که پیش از وصال به سن ۱۶ هفتگی، کنترل ادرار و مدفوع پاپی غیراجباری شده باشد، زیرا هنوز اقتدار کنترل ماهیچههای باز و بسته کننده دریچههای مثانه و روده را پیدا نکرده است. شده یک سری ساعت آس را پیش پدر و مادرم گذاشتهام تا به کاری برسم، به هیچ وجه لب به غذا نزده و افسرده شده است.

ایندکسر