چون در هر دوران و در هر نقطه میتوانید از محل ظریف خودرو یا این که اعضای خانواده، کودکان، سالمندان و حتی کارمندان خویش اهمیت خبر شوید. چرا که حفظ از اعضای خانواده و اموال به جهت دارنده ی آن کلیدی و اضطراری می باشد و از دست دادن آن لطمه ای توانمند به هر فرد و خانواده می زند. ردیاب های جی پی اس وایزر تمامی قابلیت های آیتم نیاز یک دزدگیر هوشمند را دارا بوده و می توانند نیازمندی های مصرف کنندگان را به مهربانی تامین کنند. شما همینطور می توانید قبل از خرید جی پی اس خودرو مورد نظر خود، در خصوص ویژگی ها و قابلیت و امکان های محصول گزینه نظرتان، دیتاها اضطراری را به دست آورید. ردیاب خودرو داخل خودرو یا این که سایر وسایل نقلیه فعالیت گذاشته می شود . از سال 2001 کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا (FCC) در حالا ارتقا تقاضای سیستم GPS است به طوری که تلفن 911 اورژانس امریکا می تواند به طور خودکار وضعیت را اهمیت دقتی در حد 125 متر تشخیص دهد. اکنون اهمیت وارد کردن این پوشه و به همپا فولدر مربوط به ارتفاع و عرض جغرافیایی شهرهای ایران، در محفظه گوشه و کنار جی پی اس12 نقشه را رسم می­کنیم. شکلهای (7 و 8)، به ترتیب نقشههای عمق و حجم رواناب سالانه در سال 1383 و شکلهای (9 و 10) نقشههای عمق و حجم رواناب سالانه را در سال 1393 نشان میدهند. در همین تحقیق، با به کارگیری از گونه آنالیز تأثیرات هیدرولوژیکی بلندمدتL-THIA ، حجم و عمق رواناب درگذشته و اکنون تحلیل شد. به این ترتیب از نقشهی گروه هیدرولوژیکی خاک برای برآورد حجم و عمق رواناب سطحی دربازه های زمانی آیتم مطالعه استفاده شد. نقشه گروههای هیدرولوژیک خاک حیاتی به کارگیری از نقشه کاربری زمین و نقشه امکان اراضی تهیه شد(شکل 5). بیش ترین سطح ناحیه در گروه هیدرولوژیک C و کم ترین تراز حیطه در مجموعه D قرار دارد. در همین مطالعه اثرها حاصل از تغییرات کاربری زمین بر آبهای سطحی در مدت زمان زمانی 10 ساله در حیطه مطالعاتی اهمیت به کار گیری از مدل L-THIA ارزیابی شد .برای انجام همین کار، نخست نیاز به تهیه و تنظیم نقشههای کاربری زمین یک‌سری روزگار به جهت برهه زمانی وقتی موردنظر بود. جدول(1) دادههای مورداستفاده در این مطالعه را نشان میدهد. لایهی دیگری که در این دسته مورداستفاده واقع شد، دادههای مربوط به هیدرولوژیکی خاک است.گروههای هیدرولوژیک خاک مطابق تعریف و تمجید سازمان حفاظت خاک ایالاتمتحده در چهار مجموعه شامل گروههای A, B, C, جی پی اس زیتونیکس D قرار دارند. در مدلL-THIA ، دادههای سالانه بارش بهصورت بارشهای جدا از هم مورداستفاده قرار میگیرد. برای افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از جی پی اس لیفان x60 ، شما احتمال دارد می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر