تنها ادله غالب نشدن همین سریال نداشتن ایده بالاتر از ذهن بیننده است. سریال Crown که نیکی تنها یک درام پرخرج بود و می باشد بلکه ورود شبکه نتفلیکس به جهت تولید سریالهایی حیاتی ژانر جدید نیز میباشد. همین سریال در هر قسمت به میزان یک فیلم سینمایی برای میزان مرغوب بودن جلوههای ویژه خویش خرج کرده است و ما همگی این موضوعات را مرهون آمازون هستیم. احتمال دارد در ساختار پاره ای به لاست مشابه باشد البته تعریف منطقی هر شخصیت در این مجموعه به زیبایی آن میافزاید به طوریکه نسبتاً تمامی را به شکل شخصیت های خاکستری به اکران میگذارد که حساس پستی بلندی های قصه سریال ممکن است فعالیت صحیح را انجام دهند و گاهی نیز دست به خطا بزنند و همین مهم دقت به منطق زندگی به طور کامل درست است. همین سریال هم از بر روی رمانهای استیون کینگ اقتباس شده است. کمیک نگهبانان (Watchmen) که از آن به عنوان یک عدد از بهترین و موفقترین کمیکها در طول تاریخ یاد میشود بعد از در دست اقتباس قرار گرفتن در سال 2009، مجدد اقتباس شد اما این توشه در قالب یک سریال که در نتورک HBO شاهد پخش آن بودیم، HBO رسالت خود را در ساخت اثر ها عالی پیش از این اثبات کرده است و مهم ساخت سریال نگهبانان به دست فردی چون لیندلوف دوباره نشان اعطا کرد که این کانال همتا ندارد. این سریال ما را به فکر فرو می برد که گاهی از یک طرف افتادن به چی مضمون‌ می باشد و چه تاثیری می تواند بر دیگران بگذارد. کجاست چاقو نادر که انتقام بکشد از ما خرابکارها؟ سریال پسران یکی از از متفاوتترین سریالهای کامیک بوکی تولید شده در چندین سال آخر است. آنها علیرغم همین که یکی از بزرگترین سرویسهای استریم هستند که میتوانند بعضی از سریالهای مرحله ذیل را هم پوشش دهند، همچنان به لغو مجموعههای جدید ادامه می‌دهند و در دو سال گذشته، یک‌سری سریال نوجوانانه اساسی طرفداران در رسانههای اجتماعی، کمدیهای متعدد و حتی اقتباسات انیمهای لایواکشن خود را هم لغو کردهاند. قبل از دیدن سریال، بهترین کار قرائت کمیک می باشد چون هم ماجرا وهم شخصیتها را به خوبی خواهید آشنایی و هم رابطه بیشتری با قصه برقرار میکنید.

ایندکسر