قبل از جراحی حتماً در آیتم جوانب مثبت و منفی پروتز انتخابی حساس جراح خود صحبت کنید. جراح بایستی در مورد شدت جراحی، زمان تخمینی آن و چگونگی درمان درد و تهوع اصلی شما مذاکره کند. این دلایل ممکن هست یک ماه یا این که بیشتر طول بکشد، البته بایستی در طول دوران از بین بردن شود. این یقین اشتباه است! همین نحوه بیشتر در اشخاص کلوئید ساز استعمال می شود. الفتبخش در این راستا ادامه داد: عارضه ها انجام اعمال زیبایی و پروتز سینه به جهت این اشخاص توضیح دیتا می گردد و تصمیم گیری برای انجام عمل پروتز حیاتی خود فرد است. وی درباره کاندیدای مناسب به جهت جراحی پروتز سینه، گفت: در بعضی افراد که ممکن می باشد بافتهای سینه آن ها در سنین بلوغ به عوارض ژنتیکی یا هورمونی یا تغذیه خطا به اندازه به اندازه پرورش نکرده باشد، یا این که به دلایلی از گزاره سرطان سینه، سینهشان را برداشتهاند و از حیث روحی – خل وچل در گیر اختلال شدهاند جزو کاندیدهای مناسب جراحی هستند. الفتبخش اهمیت اشاره به اینکه دلایل پاره گی حساس پروتزهای جدید که از محصول سلیکون هستند، به استدلال قوام بهتر، کاهش میباشد اما قابلیت و امکان پیدایش در آن‌ها هم وجود دارد، گفت: گهگاه هم ممکن می باشد پارگی باطن کپسول خود پروتز شکل دهد و هیچگونه ترشحی به بافت سینه یا غدد لنفاوی نداشته باشد و در این مورد ها ترکیدگی در امارآی یا سونوگرافی تشخیص داده میشود. جراح می بایست اهمیت توجه به شرایط مختص شما، به معرفی اشکال گوناگون پروتز، سایز، فرم و محل قرارگیری آن‌ها پرداخته و شمارا از خطرات و مزایای جراحی پروتز سینه باخبر نماید. الفتبخش اصلی بیان اینکه پروتز سینه سبب بروز سرطان سینه نمیشود، گفت: از دلایل معدود پروتزهای سینه، ابتلا به سرطانهای خاصی هست که از بافت پستان منشا نمیگیرند. جراح اهمیت انقطاع کردن بافت پستان از عضلات، فضای خالی ساخت می نماید و آن‌گاه پروتزها از شیوه برش ها در مرکز سینه قرار می هد. پروتز سینه ممکن میباشد بازدید بافت پستان در ماموگرافی استاندارد را کلیدی نقص‌ مواجه سازد، بهطوریکه ممکن میباشد نیاز به استفاده از تکنیکهای متفاوت باشد. در اکنون حاضر به عامل این که در موقع لمس همین مدل از پروتزها ، مصنوعی بودن آن ها ملموس هست کمتر آیتم به کار گیری قرار می گیرند و می توان گفت که تقریبا منسوخ شده اند. چنانچه پروتز سینه به دست یک پزشک با تجربه انجام شود دلایل آن کمتر، و خود عمل نیز امن تر و کاهش تعرضآمیز تر خواهد بود. ولی کسانی که پروتز اصلی برش در عضله‌ها زیر سینه قرار گرفته اند نسبت به اشخاصی که برش در روی عضله ها قرار گرفته اند تداخل کمتری تولید می کند. برش در زیر بغل که به برهان تولید اسکار آنگاه از جراحی و قابلیت نامتقارن بودن سینه ها بندرت استعمال می شود. در رخ عدم مهارت کافی پزشک معالج ممکن میباشد سینه ها صورت نامتقارن پیدا کنند. چه كسانی بهتر میباشد فعالیت بزرگ کردن سینه را انجام ندهند؟ قابلیت پیدایش چنین سرطانهایی در پی پروتزگذاری یک در ۱۰۰هزار هست و به این ترتیب گشوده نیز تاکید دارم پروتز موجب سرطان سینه نمیشود. بسیاری از تغییرات ایجادشده در سینههای شما پس از پروتز سینه ممکن می باشد ازلحاظ زیباشناختی نامطلوب و غیرقابلبرگشت باشد. همین نوع از پروتزها با ماده ی سیلیکونی لبریز شده اند که ممکن است در استحکام و قوام مختلف باشند. البته در انتقال چربی می بایست بدانید که ممکن می باشد چربی ها در خود تن هضم شوند. چربی که به سینه ها تزریق می شود، یک بافت تماما زنده میباشد و موجب پهناور شدن سینه ها به طور تماماً طبیعی می شود. غالبا همین اعمال از لحاظ زیبایی شناسی در زنان بخصوص زنان برنا حائز اصلی هست و در برخی از مورد ها برای رفع مشکلات ظاهری بدن مجبور به پروتزگذاری هستیم. در صورت برداشتن پروتزها و عدم جایگزینی آنها، شما ممکن می باشد شاهد تغییراتی از قبیل افتادگی، عده شدگی، چینوچروک، از دست دادن بافت پستان، و یا دیگر تغییرات ظاهری نامطلوب در فرم طبیعی سینههای خود باشید. همین جراح عمومی، پارگی پروتز را از دیگر عواملی دانست که موجب ساخت عارضه ها در شخص می‌شود و افزود: گهگاه وقت ها ممکن میباشد کپسول اطراف پروتز که نظیر غلافی به دور پروتز است، مبتلا پاره گی شود. در پیشین شاید ابلاغ می شد که پروتز نیاز به بده بستان دارااست البته امروزه مهم پیشرفت علم و تکنولوژی فقط هنگامی پروتز ها نیاز به بده بستان دارند که مبتلا پاره گی شده باشند. پروتز سینه نیز مانند دیگر پروتزها که در زانو یا جاهای دیگر بدن به کار میرود، یک جسم خارجی است و بخت ایجاد عفونت را دارد. در عمل گذاشتن پروتز از طریق برش زیر بغل، جراح بهاحتمالزیاد به یک آندوسکوپ، دستگاهی متشکل از یک دوربین و دیگر ابزارهای جراحی، نیاز خواهد داشت. در شکل انتخاب پروتزهای آبنمک، در شرایطی که از قبل لبریز نشده باشند، جراح پوسته سیلیکون را فعالیت گذاشته و آنگاه پروتز را اساسی تراز مناسبی از آبنمک پر میکند. در این صورت چنانچه مریض علامتی مثل درد، عفونت یا این که التهاب نداشته باشد فقط مریض را زیر نظر میگیریم. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد پروتز سينه روي عضله لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر