[ad_1]

شیوع تولید کمبود وحشتناکی را حل کرد که موج اول Covid را تعیین کرد. اما مازاد ممکن است برای جلوگیری از تعداد زیادی مرگ و میر کافی نباشد.

[ad_2]

منبع: key-news.ir