قبل از هر ترازو گیری، دستگاه های آنالیزکننده باید حساس استفاده از گازهای کالیبراسیون، مطابق با دستورالعمل سازنده، کالیبره شود. 7. هوای مایع اجازه گرم شدن داراست تا نخست گازهای نادر(نجیب)، سپس نیتروژن تقطیر شود و اکسیژن مایع باقی بماند. دی اکسید کربن یکی دیگر از عناصری هست که اصلی گاز اکسیژن مخلوط می شود. وسیله امتحان را حساس عبور ۵/۰ لیتر آرگون یا این که هوای فارغ از منو اکسید کربن، تمیز کنید. یک امتحان شاهد زیر به عبارتی شرایط اصلی عبور ۷/۵ لیتر آرگون یا هوای بدون منواکسید کربن انجام دهید. لوله U1، محتوی سلیکاژل بدون آب که به تری اکسید کروم آغشته شده است. چندین از مواد آلی که می توانند مهم یک جرقه و یا شوک مکانیکی به شدت مهم اکسیژن واکنش دهند عبارتند از: روغن، گریس، آسفالت، نفت سفید، پارچه و حتی غبارات حاوی روغن و گریس می باشد. رنگ بدنه سیلندر گاز اکسیژن طبابت باید بر طبق استاندارد ملی کشور ایران ۴۰۳ سال ۱۳۷۵ به طور تام به رنگ سپید باشد. خصوصیت قوطیهای فلزی آئروسلی آیتم به کار گیری برای ذخیره گاز اکسیژن باید اصلی استاندارد ملی جمهوری اسلامی ایران ۳۱۹۳ سال ۱۳۷۱ مطابقت داشته باشد. مغز به طور معمول 20 % از اکسیژن بدن را اخذ می کند. در صورتی که دستتان چرب است یا این که آغشته به روغن و مورد ها دیگر می باشد، باید آن را تمیز نمایید و آن گاه دارای مخزن اکسیژن در تماس باشید، چون منجر اتفاقات ناگوار می شود. به عامل اختلاف دمای مضاعف میان اکسیژن مایع و محفظه اطراف حتی در زمستان نیز ایزوله سازی مخزن اکسیژن مایع از محفظه اطراف ضرورت دارد. دمای اکسیژن مایع حدود ۱۸۰ جايگاه سانتیگراد می باشد، به برهان این‌که اکسیژن مایع با محفظه اطراف دمای کاملأ متمایز دارااست در فصل هایی که هوا سرد می باشد باید مخزن اکسیژن مایع در جایی مطلوب محافظت شود. رطوبت سنج باید مطابق با دستورالعمل سازنده، کالیبره شده باشد و گواهینامه کالیبراسیون آن در دسترس آزمایش کننده باشد. مجموعه لوله های U رخ مطابق مهم شکل پایین که از قسمت های پایین تشکیل شده و به طور سری بهم وصل شده باشد. اطلاعات ذیل بایستی به رخ خوانا و پاک نشدنی و به لهجه فارسی، در قسمت تحت شانه سیلندر و اصلی قلم مشکی رنگ درشت ۲۵ سانتی متر متن شود. مخزن اکسیژنی که از آن به کارگیری می کنید می بایست در ارتفاع باشد سازه براین یک شالوده ذیل آن قرار بدهید. کارایی دستگاه را به طور تروتمیز بررسی کنید. درباره‌ی مخازن مایع، می بایست از برچسب هایی که به شکل ۳۶۰ درجه، بدنه مخزن را تسلط کند، استفاده شود. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط دارای تفاوت اکسیژن مایع و گاز وب سایت خویش باشید.

ایندکسر