در آسانسور هیدرولیک ۴۰ % مصرف آهن کشی کمتری نسبت به آسانسور کششی داریم و این به این معنی که هزینه کاهش به جهت کارفرما در یک پروژه بزرگ. در هر ساعتی از شبانه روز کار کشته به ورود به سایت و مشاهده انواع این روغن ها خواهید بود تا مورد مطلوب خویش را گزینش کنید. براین اساس آسانسور هیدرولیکی برتری های فراوان چشم گیری نسبت به آسانسور کششی دارااست در ادامه حیث شما را به آسانسور های هیدرولیکی جلب می نمایم. پمپ یا در چاهک آسانسور یا در فضایی جداگانه نصب می شود و سپس از مونتاژ به پیستون متحرک متصل می شود. به استدلال نبود موتور در موتورخانه و نیاز نبودن به جهت رسیدن به طبقه آخر و این‌که هیچ نیازی نیست تا فک ترمز را رها کنید و سپس سیم بکسل ها را تا جایی که نشان گذاری شده می باشد برسانید و به همین نکته اعتنا کنید که درصورتیکه چنانچه سیم بکسل ها نماد گذاری نشده باشند شما به هیچ عنوان بضاعت رساندن کابین به سر طبقه را نخواهید داشت، البته در آسانسور هیدرولیک حتی چنانچه الکتریسیته برود با تخلیه روغن و ذیل داخل شدن جک آسانسور خودش به زیر ترین طبقه یعنی همکف می رسد. به عامل این که در گونه های آسانسور هیدرولیکی هیچ جور وزنه و سیم بکسلی به کار نرفته می باشد و روزگار وقوع زمین لرزه و تکان های شدید، احتمال سقوط کابین و یا این که افتادن وزنه ها روی کابین به هیچ تیتر وجود ندارد؛ بنابراین شما اساسی انتخاب آسانسور هیدرولیک به جای آسانسور کششی (موتورخانه ای) سالم جان ساکنین را در زمان وقوع ز‌لزله در آسانسور های هیدرولیکی تضمین کرده اید. این خصوصیت مایعات باعث شده است که از آن ها به تیتر وسیله قابل قبولی برای تبدیل و انتقال عمل استفاده شود. آسانسور های قدیمی هیدرولیک،سیستم یک به هشت داشتند و همین به این معنی که دارای باز شدن یک متری جک، هشت متر جابه جایی بدست می آمده است، حرکت جک بر روی زمین و بصورت افقی بوده و اصلی باز و بسته شدن افقی و بوسیله چرخاندن فلکه ها مهم تبدیل انرژی در سمت دیگر حرکت عمودی ساخت می انواع شیر فشار شکن هیدرولیک کرده است. در سال ۱۹۵۴ یک شرکت آلمانی اولین نسل آسانسور هیدرولیکی روغنی را ارائه کرد و از مزایای این سیستم می اقتدار به ارتفاع قدمت موثر قطعات،کنترل و حرکت مکانیکی و عدم زنگ زدگی قطعات به استدلال عدم به کارگیری از آب و بخار اشاره کرد.

ایندکسر