این مسیر و عبور کردن این لوله ها از این مسیر بسیار پیچیده می باشد.هرگونه اتصال قطع شدن و یا مشکلات دیگر می تواند دچار ایراد و اختلال در کار گاز رومیزی بشود. 1. از نصب اجاق در محیطهای کوچک و در بسته که امکان خارج شدن گازهای بوجود آمده از سوخت نیست، خودداری کنید. مشکل از تنظیم ترموستات فر است.

هنگام تعمیر اجاق گاز باید به یک سری نکات کلیدی توجه کرد زیرا با رعایت نکات استاندارد شما کمتر نیازمند تعمیر اجاق گاز خواهید بود، تعمیر اجاق گاز رومیزی به یک کار تخصصی تبدیل شود، امروزه تعمیر اجاق گاز رومیزی متداول تر از تعویض اجاق گاز است به دلیل بروز بودن تکنولوژی رومیزی قطعاتشان در دسترس بوده و می توان با هزینه ای کمتر از خرید یک اجاق گاز جدید، به تعمیرات اجاق گاز رومیزی پرداخت.

هر یک چهارم دور که پیچ تنظیم را بچرخانید در حدود ۱۵ درجه سانتیگراد حرارت فر تغییر میکند. اگر یک سینی پر از آب را داخل اجاق و فر روی قفسه قرار دهید عمق آب همه جا باید یکسان باشد. اگر در جستجوی یک تعمیرکار اجاق گاز باتجربه حرفه ای و متخصص هستید و یا به دنبال پیدا کردن تعمیرگاهی با قیمت و هزینه منصفانه برای نصب ، سرویس یا تعمیر اجاق گاز در تهران یا کرج و البرز هستید. راهحل: در اجاقهای قدیمی گاز و هوا را کم کنید. در اجاقهای جدید اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظیم نمایید.عیب ۶- شعله وزش دارد و صدا می کند.

علت5- نسبت هوا در مخلوط كم است. برای اینکه شیر گاز به طور ناخواسته یا توسط کودکان باز نشود، قفل فندک کار گذاشته شده است. ساختمان اجاق گاز ها تقریبا” مشابه هم است در اجاق ها ،گازی که توسط شیلنگ به اجاق متصل می شود ابتدا به لوله ای بنام چند راهه می رسد.بر روی این لوله شیرهای اجاق نصب شده است در انتهای شیرها نازل ها قرار دارند که گاز را به داخل لوله های رابط می پاشد چون نازل ها اندکی با لوله های رابط فاصله دارند هوا را به دنبال خود بداخل لوله های رابط می کشند و مخلوطی از هوا و گاز که لازمه احتراق است بوجود می آید.قطر سوراخ نازل ها ( اوریفیس ) و فاصله آن ها از لوله های رابط حساب شده است و تقریبا” احتیاجی به تنظیم و تعمیر ندارند ولی در اجاق های قدیمی در ابتدای لوله های رابط محفظه ای با درب متحرک وجود دارد که به توسط باز و بستن درب (صفحه) می توان مقدار در صد هوا در مخلوط گاز وهوا را تنظیم نموده تا شعله مناسبی را داشته باشیم .در بعضی از اجاق ها نازل به شیر متصل نیست وابتدا لوله های رابط به شیر متصل شده و بعد در نزدیکی مشعل ، نازل طوری نصب شده که همان مخلوط هوا وگاز را بوجود می آورد .

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت خراب شدن ترموکوپل اجاق گاز.

ایندکسر