آیا رفتن به جمع تعطیلات ایمن است؟

[ad_1]

ناتالی دین ، ​​متخصص آمار زیست شناسی در دانشگاه فلوریدا ، برای شکرگذاری و فصل تعطیلات پیش رو هشدار داد: “این ماه ما را از آینده خارج نخواهد کرد.”

اگر آماده سازی برای واکسن ها به مشکلات بزرگی برنخورد ، واقعاً می توان امیدوار بود که گسترش گسترده در بهار آغاز شود.

اما با انفجار موارد در حال حاضر در سراسر کشور ، ما باید اقدامات فوری انجام دهیم. تنها راه کاهش میزان عفونت تاکنون اجتناب از اجتماعات بزرگ داخل منزل ، ماسک زدن ، تمرین فاصله فیزیکی و استفاده از سایر اقدامات بهداشت عمومی است.

[ad_2]

منبع: key-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>